Foto af Katrine Heller

Foto af Katrine Heller

Du er Unik og har noget Særligt at bidrage med

Nogle gange kan livet føles som en spindelvæv, der bliver ved med at sno sig i de samme mønstre. Mønstre vi måske ikke helt forstår, men som begrænser os, som vi bliver fanget i og som vi ikke ved, hvordan vi skal gøre os fri af. Måske er det i forhold til kærlighedsforhold, familie, arbejde, vores krop eller lignende. Vi ser os selv begå de samme fejl, men forstår ikke hvorfor, eller hvad vi skal lære af dem.

Vi kan mærke der er mulighed for noget større, noget andet, men vi ved ikke hvordan. Og vi ved slet ikke hvordan, vi adskiller os fra andre eller, hvordan de særlige og unikke egenskaber vi har kan udnyttes bedre.

Måske har du arbejdet længe med dig selv, været til psykolog og coaching, uddannet dig, eller brugt andre værktøjer til en større selvforståelse. Måske har du slet ikke.

Det er helt underordnet, for jeg møder dig der, hvor du er.

Rådgivning, uanset form og indhold handler om kommunikation og mennesker. Og de to ting interesserer mig mere end noget andet. 

Tillid, tryghed, fortrolighed og personligt engagement er for mig afgørende for at skabe rammerne for en god rådgivning for dig. Du skal føle sig set og hørt men også helst gå fra min rådgivning med konkrete værktøjer til, hvordan du kan komme derhen, hvor du gerne vil. Hvordan du kan føle at livet er mere meningsfuldt og glædesfyldt for dig. Og endnu vigtigere, så ønsker jeg du mærker, at løsningen, viden, evner - alt sammen bor i dig.

Jeg forvandler liv, mennesker og forretninger, og måske også dig?

Foto af Katrine Heller

Foto af Katrine Heller

Min metode - fokus på dig

Hos mig er det processen frem for quikfixes og hurtige løsninger, der er i fokus. Livet er en proces, og vi er nødt til at have respekt for den proces. Og ikke mindst er vi nødt til at have det sjovt, eller i det mindste nydelsesfuldt i den proces. Derfor er udbyttet også ofte største efter et forløb, frem for en enkel session med mig. Men ofte oplever jeg alligevel, at de mennesker, der opsøger mig, er så klar til at gøre noget nyt og blot manglede den sidste brik i puslespillet, at en session hos mig kan opleves, som noget der rykker meget.

En session hos mig er mere livsvejledning end terapi eller coaching, hvor du selv skal finde alle svarene, men kan virke terapeutisk, fordi det er stort for os at blive set, som dem vi er, med det unikke potentiale vi har.

Min specialkompetence er skyggearbejdet, fordi jeg tror på, at vores største potentiale oftest ligger i skyggen, “the golden shadow”, kombineret med evnen til at styrke dig i at være dig. Og heppe på dig hele vejen.

Mit fundament er livserfaring, intuition og astrologiens verden. Det astrologiske system er trods det er spirituelt, så tilpas komplekst og nuanceret, at det tager højde for alle nuancer i mennesker uden at reducere dem til typer. Det kan både være meget højtflyvende og meget jordnært. Og på en og samme tid give en masse viden om vores fortid, nutid og fremtid. Det er et værktøj, ikke en trosretning eller noget vi skal give vores power væk til, da alt i astrologien handler om fri vilje og om muligheden for at gå fra det begrænser os, til det der ekspanderer os.