CHIRON I VÆDDEREN – RETTEN TIL AT VÆRE DEM VI ER

I morgen kl. 10.10 (her kan man da tale om ny begyndelse) går Chiron ind i Vædderen, og en ny Chiron cyklus starter. Sidste gang Chiron skiftede tegn var i foråret 2010, og sidste gang det stod i Vædderen er for 50 år siden, så mon ikke vi kommer til at mærke skiftet ret markant. Når en planet skifter fra et vandtegn til et ildtegn, bliver grundenergien markant anderledes og så selvom det ”kun” er en af de kollektive planeter/asteroider.

Chiron kommer til at stå i Vædderen indtil 2026, så vi har mange år, til at gøre os bekendt med, hvad den vil lære os og hele i os.

Sidste gang Chiron stod her var i 1968 og gangen før det i 1918, og da jeg synes der er rigtig meget at lære af at kigge tilbage, så har jeg været en tur i historie bøgerne.

LIDT HISTORISK INFO

I 1918 til 1926 mærkede man eftervirkningerne af 1. Verdenskrig. Den sårede kriger var i bogstaveligste forstand en såret mand der kom hjem fra krigen. Et så stor tab af mænd gjorde samtidig at kvinderne i højere grad måtte ud og arbejde, hvilket satte skub i både stemmeret til kvinder og kvindefrigørelse i de brølende tyvere med kort hår og kortere kjoler, hvor grænserne mellem kønnene bliver mere udviskede.

Det samme gjaldt farvedes rettigheder i USA, der blev forbedret. Indianerne i USA blev bedt om at assimiliserer sig, og man forsøgte reelt at afvikle deres kultur. Afkoloniseringen af verden var også begyndt og overalt i verden udbrød uafhængighedskrige og nye politiske bevægelser som kommunisme og fascisme vandt indpas. Men samtidig også begyndelse på mere lande protektionisme – stop for immigrationer m.v.

Og så var der nye opfindelser – første fjernsyn, første brændstofsraket og første længere flyvninger over Atlanten.

I 1968- 1977 var Vietnam krigen under afvikling. Et utal af sårede mænd vendte hjem fra krig, så igen havde vi en såret kriger i spil. Samtidig havde man i årene optil oplevet store indre konflikter i USA med sorte, homoseksuelle og aktivisme blandt indianske amerikanere og ikke mindst ungdomsoprør overalt i verden og en hippiebevægelse der med mændenes lange hår og kvindernes bukser igen udvisker grænserne mellem kønnene. Martin Luther King bliver skudt og det samme gør Robert Kennedy, to store symboler på frihed og en ny tid. Over alt breder der sig også feministiske bevægelser, rødstrømper, femø lejren m.v. Aborten bliver lovlig i Danmark og mange andre steder og p-piller bliver sendt på markedet.

I 1969 opfindes Arpanettet, det der danner grundlag for internettet og i 1969 står den første mand på månen. I Danmark oplever vi den første større indvandring i nyere tid, da pakistanske og tyrkiske medarbejdere bliver inviteret herop fordi vi mangler arbejdskraft.

CHIRON I VÆDDEREN

Som alle andre planeter der står længe i et tegn, så skifter energien ikke fra den ene dag til den anden. Faktisk er mit bud, at vi allerede er begyndt at se tegn på hvad Chiron i Vædderen kommer til at have af temaer, og som kun vil blive tydeligere henover de næste år. I år er lidt frem og tilbage – da Chiron går et smut tilbage i Fisken i efteråret – for så fra næste år at blive i Vædderen til 2026. Vi går fra et vand til et ild tegn. Så fra følelser til handling.

Det siges at mennesker født med Chiron i Vædderen er krigere – dem der evner ikke at dvæle ved sårene men rejse sig op og kæmpe videre. Lige præcis den egenskab har de haft behov for, da de er vokset op i perioder med meget store opbrud og de derfor kan være blevet kastet lidt meget rundt i tilværelsen. Faktisk kan såret her have handlet om følelsen af, ikke at høre til og have en grundfølelse af at være alene og skulle klare alt selv. Fordi de har skulle klare sig selv fra de var meget små.

I Vædderen handler smerten og helingen om retten til at være til. Alt det der er bundet op på vores identitet. For mange er det et spørgsmål om vores køn, vores seksuelle overbevisning, vores farve eller vores etniske oprindelse. Det handler om vores frihed og vores uafhængig fra dominans. Og det handler i høj grad om det sårede maskuline i os alle. Helt klassisk i form af den sårede kriger, hjemvendt fra krigen, men måske også i overført betydning. Og hvis den maskuline er såret, er det feminine det også. Alle de steder hvor vi handler og har handlet ud fra det laveste udtryk af vores Vædder, dvs. vores dyriske ubevidste, med vrede, utålmodighed, dominans, alphahun/han tendenser, tanken om at skulle klare det hele alene, handling, aggression, os mod dem tankegang, instinkt og overlevelsesdrevet vil vi nu mærke smerten. Alt det der forbindes med ydre styrke og en ”gammeldags” måde at se magt og styrke på. Vi er nødt til at slippe noget ego for at kunne blive helet.

Omvendt vil vi kunne hele alt det fra tidligere der handler om retten til at være til, præcis som vi er. Chiron vil bakke op om modet til at kæmpe for noget større end os selv, retten til at være til, initiativ og handling og mod, og drive der alt samme forbinder sig til noget der er større end os selv, eller heler gammel usikkerhed og giver stor indre power. Der er masser af heling at hente, der hvor vi opelsker en følelse af at stå stærkt i os selv, have selvtillid, følelsen af, at vi har ret til at eksistere og sige vores mening, sætte en grænse for vores ønske om at please andre, får gjort op med mere eller mindre undertrykt vrede, og der hvor vi gemmer vores sårbarhed og usikkerhed bag en maske af ”jeg kan godt klare mig selv”. Det handler om at handle mere på vores instinkter (altså positive handlinger ikke vrede osv.) end at tænke tingene for meget igennem. Og at dyrke vores eventyr lyst og nysgerrighed. For at heale er vi nødt til at handle, faktisk ret meget modsat Fisken, hvor det i høj grad handlede om at overgive sig og flyde med.

Og så handler det også om vores identitet som menneskehed. Måske vil der dukke endnu flere fund af de aller første mennesker op, så vi kan forstå vores egen oprindelse bedre, og med stor sandsynlighed vil vi tage nogle ret store skridt ud i udforske rummet yderligere, da det er vor tids opdagelsesrejser.  

SÅ HVAD KAN VI VENTE OS?
Mit bud er, at vi allerede har set de første tegn på det. Meetoo bevægelsen der har sat et aftryk som et helt nyt skridt i større lighed mellem kønnene, vil der kun blive bygget videre på. Både de sorte i USA og indianerne vil vi formentlig høre mere til, og hele samtalen om seksualitet og køn og hvilket køn (om noget) man identificerer sig med, vil også blive meget mere fremherskende.

Våben debatten i USA vil kun fortsætte og her i Danmark vil debatten om dem med anden etnisk oprindelse end dansk formentlig kun fortsætte og forhåbentligt med en vinkel der kan hele det skel der er opstået mellem os og dem.

Den frigjorte seksualitet, gjorde os måske knap så frigjorte alligevel, og måske vi ser en større drejning mod et andet og mere bevidst seksuelt udtryk, seksualitet koblet med spirituel oplevelse, selvvalgt cølibat, osv. men måske samtidig også en større frigørelse og frisættelse af vores krop igen. Måske en afseksualisering af kroppen, så vi igen vil gå topløse og have et mere afslappet forhold til vores krop.

Der er flere der taler om, at dette er ”patriakatet sidste vejrtrækninger” og det vil måske blive endnu tydeligere henover perioden. At noget gammelt klamrer sig fast og insisterer på dominans af frygt for det nye der kommer. Men vi vil for alvor mærke smerten, hvis vi polariserer, bliver vrede, hvis vi ikke får vores vilje, er utålmodige, forventer alle andre er ligesom os, går i krig for at dominerer (vs. at gå i krig for at stoppe uretfærdigheder) – selvom grænsen er hårfin,

Da sidste periode bød på tab af store krigere og forkæmpere for et mere modent Mars/Vædder udtryk, er mit bud at vi kommer til at se nye store forbilleder i denne periode. En ny Kennedy skulle være på vej – måske andre vil slutte sig til. Og mit bud er, at healerne bliver Vædderne, og måske særligt dem der har deres Chiron return i perioden (er født fra 1968 til 1977). Vædderne har altid været pionerer og har gået forrest og det kommer de også til at gøre nu. Og måske vise os helt nye veje til healing, og hvordan vi kæmper for retten til at være til.