DET KOLLEKTIVE ELEMENT AF ASTROLOGIEN - hvis du er mellem 36-44 år, skal du måske læse med her.

De fleste af os er interesseret i, hvad sker der for mig, hvem er jeg, hvorfor sker det her for mig osv., når vi vender os mod astrologien. Og det kan den bestemt svare på.

Men en af de største gaver der faktisk ligger i astrologien, er der kollektive. Fordi det uden, at gøre vores egne udfordringer ubetydelige, kan vise os, at rigtig mange andre gennemgår det samme på bestemte tidspunkter. Min oplevelse er hvert fald, at det kan give en oplevelse af, dels ikke at være alene midt i alt det svære og dermed forbundet til andre, men også en kilde til viden og erfaring om, hvordan man kan navigerer de i nogle perioder ret bølgefyldte farvande.

Det er nok det bloggen vel egentlig har til formål. At bidrage med det jeg kan for at hjælpe andre og dermed mig selv gennem livet. Derfor er det også en kæmpe gave at se, hvordan I tager astrologien til jer og oplever den udspille sig hos jer, uanset om det er på en anden måde, end det jeg beskriver.

For et af de elementer der spiller ind i den kollektive tolkning, er hvor vi alders mæssigt er i livet. Der er simpelt hen nogle oplevelser vi først skal have på bestemte tidspunkter. Måske fordi vi først der har nok livserfaring, eller netop der skal have rystet posen. Men det understreger vel lige præcis pointen om, at nogle ting ikke kan forceres.

Vi oplever det med Saturn omkring de 30, der vender tilbage, hvor den stod i vores fødselshoroskop, hvor det er tid til at tage ansvar, men både når vi er yngre og ældre er væsentlige kollektive transitter i spil. Og særligt en periode er vi under pres fra ret mange sider.

Et af de tidspunkter der er aller mest pres på (astrologisk) i vores liv, er fra alderen 36 til ca. 44. Der vil alle opleve, nogle aspekter der er til for at sætte ny udvikling i gang. Og det gælder uanset køn.

PLUTO
Det første der rammer fra vi er ca. 36-42 er Pluto i kvadrat til vores fødsels Pluto. Hvis vi ikke helt har fået greb om, hvad det er der skal transformeres i det område, hvor vi har Pluto, så er det nu vi mærker, at hvad der ikke kan stå må falde. Dvs. det er et tidspunkt for mange skilsmisser, for nye karrieremæssige valg eller måske fyringer, måske for dødsfald og alvorlige hændelser omkring os. Tabene (og nogle gange traumerne) er for dels at give os mere dybde, men også for netop at vi kan rejse os som fugl Phønix og transformere det, vi så ønsker at beholde. Hos nogle vil perioden føles voldsommere end andre, afhængig af, hvor meget man instinktivt selv har kunne mærke, at noget måtte forandres.

For alle jer født i den aldersgruppe, vil jer der er Stenbukke ikke bare have haft kvadraten, men også have (eller komme til at mærke) Pluto oven på jeres sol. Her er det en reel genfødsel af dem vi er. Og for dem der er Krebs i samme aldersgruppe vil oppositionen fra Pluto (udover kvadraten) særligt mærkes i forhold til partnerskaber, både forretningsmæssige og private. Her er det en total transformation af dem.

NEPTUN
Herefter kommer Neptun til at stå i kvadrat til vores fødsels Neptun, når vi er omkring 40. Det er et tidspunkt for spirituel vækkelse. Og den fødes som bekendt ofte ud af livs/identitets kriser. Alt det vi tidligere har stræbt efter kan føles indholdsløst, eller som en illusion, og mange oplever, at være ret desillusioneret over livet i denne periode. Depressioner eller eskapisme i form af alkoholmisbrug, overforbrug af TV/porno/motion/shopping m.v. kan sagtens opstå i denne her periode. Særligt hvis man har ignoreret al det som Neptun repræsenterer, dvs. drømme, kreativitet i form af musik, dans og så selvfølgelig spiritualiteten. Så det er ikke så mærkeligt, at så mange bliver draget mod den i særligt den periode af livet. For pointen er netop, at vi skal til at stille os selv nogle større spørgsmål om livet her.

URANUS
Hele perioden peaker så med Uranus oppositionen i perioden fra vi er 40-44. Uranus vækker os. Vækker os til at vi nu er halvvejs gennem livet, og det er ofte her den midtlivskrise som er beskrevet i utallige film og bøger udspiller sig. Uranus har en rebel energi, så på mange måder kan det opleves som en ny teenage periode, hvor vi gør ting og prøver ting af, som endda kan overraske os selv. Men nedenunder ligger faktisk et helt andet potentiale. Nemlig, at det er det her tidspunkt kundalini energien i os for alvor vågner, eller kan vågne. Nogle taler endda om, at det kan være farligt at vække den før, fordi vi fysisk og emotionelt ikke er parat til den.

Kundalini energien kan betragtes som en indre kraft, en form for indre slange af energi der vågner og bevæger sig op igennem vores 7 chakraer. Der hvor vi har blokeringer i chakraerne vil energien blive standset og det vil give anledning til stor uro og frustration i vores krop. Pointen er faktisk på det her tidspunkt at balancere vores indre feminine med vores indre maskuline, hos begge køn. Dvs. at mænd generelt skal vækkes til mere hjerte chakra (kærlighed, omsorg og medfølelse) og kvinder generelt til mere solar plexus chakra (power, selvstændighed, behov). Både mænd og kvinder oplever derfor også et stort skift i deres seksualitet her, med potentialet for en langt større dybde, hvis man tør gå med det. Ikke mindst når Uranus nu står i Skorpionene. Vi skal simpelthen vækkes til større intimitet, til det at turde dele og rumme hinanden i det svære og mørket også, blive bevidst om vores egne psykologiske triggere og sår, og turde dele det vi indtil nu har oplevet som skamfuldt eller tabuiseret, så vi kan slippe det, og gå ud i verden på en ny måde. Så jo mere vi allerede har set på det, jo roligere og mere naturligt vil perioden flyde.

Da Uranus netop er gået ind i Tyren, drejer det her sig altså om alle dem med Uranus i Skorpionen i deres horoskop, dem født fra 1974 og til 1982 ca. Og da Jupiter så samtidig står i Skorpionen i år – hvilket den ikke vil gøre igen i løbet af denne opposition – så har Jupiter lige har ekspanderet alle de følelser og oplevelser der ellers kan være heftige nok i en sådan periode. Det sker altså ikke lige for alle.

Plus sommerens 3 formørkelser og 7 retrograder (begge dele er ret usædvanligt). Så hvis du også føler dig ekstra ramt, er du langt fra alene. Så det her var blot for at sætte lidt perspektiv på det som du måske går rundt og oplever ”bare er dig”. En astrologisk session med fokus på netop din livsperiode og de aktuelle udfordringer, du står med, kan derfor give rigtig god mening og være en stor støtte og hjælp til at finde ud af, hvordan man går med energien frem for at modarbejde den. Både for en selv men måske også i form af et partnerhoroskop. Hvis du er blevet nysgerrig på at høre mere, kan du skrive til mig på pernille@astroswan.dk eller se mere på min hjemmeside.