EN USÆDVANLIG SØNDAG – EN GENFØDSEL AF VORES YANG/MARS ENERGI

Hvis vi skulle have glemt hvad 2017 handlede om og hvad 2018 kommer til at handle om, så får vi i dag , den 11. en rigtig smuk påmindelse. 🌟

11-energien, de to søjler der skal være lige stærke for at skabe et stærkt fundament, yin/yang, maskulin/feminin,  er stærk i dag. I 2017 skulle det feminine/yin vækkes for at gøre sig stærk og komme op i et højere udtryk i 2018 er det så det maskuline/yang der skal ske det samme for.

Mars er i centrum i dag. Det vil sige vores drive, vores ego, vores vilje, vores vrede, vores begær og vores energi og handlende udadvendte side, der forbindes med yang og det maskuline i os alle.

Mars har stået i Skyttens tegn siden slutningen af januar, og har været den sidste planet i Skytten og har dermed trukket tråde tilbage til de sidste 3 års Saturn i Skytten. Det vil sige, at noget er ved at blive rundet af nu, der forbinder sig til de sidste 3 år. Noget der handler om alt det med handling, vrede, begær og energi og ikke mindst det maskuline i os og formentlig også den maskuline del af befolkningen.

Skytten har handlet om at stå stærkt i vores egen sandhed men uden at dømme andres, om frihed, om at rejse, om at søge mere viden og visdom (frem for blot information), om tro og om att forbinde os til noget større og derigennem finde optimismen. Alt afhængig af hvad der har været det mest fremherskende tema for os, er det formentlig noget vi nu fuldender på den ene eller anden måde.

Og for at vi kan fuldende det på den bedst mulige måde, så passerer Mars netop i disse dag over det galaktiske centrum – det punkt i universet som man regner som galaksens centrum. Nymånen i december stod her, og her var temaet en genfødsel. En genfødsel af nye overbevisninger der i højere grad ville kunne give os en følelse af frihed, optimisme og ikke mindst en følelse af, at vi selv skaber og former vores liv. For det har vi behov for at tro på.

De fleste af os mister med alderen følelsen af den frihed pga. forpligtelser i forhold til børn, partner, hus, job osv. føles som modsat rettede i forhold til frihed. Men det behøver ikke være tilfældet. Vi kan sagtens forpligte os og tage ansvar og samtidig føle frihed, vi er blot nødt til at gøre det i overensstemmelse med det vores hjerte, og vores sjæl ønsker, ikke i overensstemmelse med hvad venner, familie, samfund og vores kultur har lært os er den rigtige måde.

Vi er nødt til at vælge med hjertet og tjekke ind med os selv og genfinde glæden, optimismen, og en vej til, hvordan vores liv kan føles mere frit. Som noget vi selv skaber.

Min oplevelse er at kvinderne i høj grad mærkede dette i 2017 og måske særligt i december 2017, hvor det yin/feminine/Venus i Skytten også gennemgik denne genfødsel, hvilket på godt og ondt også kan have føltes som et reset af alt vedrørende økonomi, selvværd og partnerskaber.

Nu er Mars med i denne genfødsel. Dvs. nu kan vores handlinger /yang og maskuline følge med i denne genfødsel, da vi den sidste månedstid har sluppet tilstrækkelig meget til at, der er plads til nye overbevisninger i forhold til det at handle. Hvis vi generelt set har været dem der har handlet meget, måske endda impulsivt og utålmodigt herunder måske for at kontrollere ting, mærker vi måske nu at de større tillid og optimisme og mindre behov for at handle. Og omvendt, hvis vi har været meget passive og ikke har taget initiativ eller har handlet, ikke har følt vrede eller begær, mærker vi måske nu behov for at handle og for måske at afslutte noget eller starte noget eller både og.

Uanset hvad går Mars igennem en transformation lige nu, der gør at vores alle sammens maskuline/yang side bliver genfødt. Hvilket er meget passende, da jeg tror, at 2018 i høj grad kommer til at handle om at vække den side/mændene på samme måde som 2017 handlede om at vække den yin/feminine side/kvinderne. Mars/yang har behov for at løfte sig op i udtryk og bevidsthed, for at kunne matche Venus/yin, for at de to søjler (11) kan være lige stærke og bære det nye fundament. 

For at forstærke denne her Mars energi og ikke mindst temaet om at blive vækket/genfødt, så er Mars og Uranus i et harmonisk aspekt i dag. Vores Mars skal vækkes men ikke alt for voldsomt (til at starte med), så her handler det om rebel energi, forandring, originalitet, det uforudsigelige, friheden og uafhængigheden. Vi er klar til at tage en risiko. Enten mærker vi følelsen i os selv, eller også bliver vi vækket ved andres handlinger.

Solen i Fisken er samtidig også i et harmonisk aspekt til Pluto i Stenbukken, som giver en følelse af indre power i det at gå med flowet, forbinde os til noget større, tilgive, at slippe, acceptere og overgive os. Og som måske kan transformere offeret eller den selvopofrende til den med magten og styrken.🌊

Og endelig er Merkur i Vædderen i kvadrat til Saturn i Stenbukken, hvilket betyder, at der bliver sat en grænse. Hvis vi har opført os dominerende, selvcentreret, uden empati, utålmodige, aggressive/vrede, ufølsomt som små børn der kun har haft blik for vores egne behov og egen overlevelse i vores kommunikation eller måde at tænke på, møder vi nu muren/begrænsningen/autoriteten. Vædderen bliver tvunget ud i at hæve sit udtryk (og dermed indirekte hæve Mars i sit udtryk – da de to er forbundne), så vi i stedet kommunikerer styrke og autoritet, mod og bliver gode til at tilkendegive vores behov. 🔥

Det vil også sige, at hvis vi har haft lidt for travlt med at være rebeller og gå vores egne veje er det måske tid til at trække lidt mere ind mod midten for at undgå et alt for ubalanceret/umodent udtryk – og omvendt. Nogle gange skal der lidt rebelskhed til for at skabe indre styrke.

Hvordan det udspiller sig i forhold til bl.a. Trump, der har en meget stærk Mars/Vædder energi og i forhold til overenskomstforhandlingerne, bliver spændende at se. Men en genfødsel betyder forandring af en balance, for at vi kan finde en ny og bedre balance.