ER DU OGSÅ EGOISTISK – OG SLUTNINGEN PÅ 2-2 PORTALEN ☯️

Det væltede pludseligt ind med budskaber om, hvad dagens indlæg skulle handle om, så både arbejdsopgaver og frokosten måtte skydes lidt.

2’ER PORTALEN
Siden den 2/2 har vi haft en portal der handlede om energien i tallet 2. Tallet der knytter sig til årets energi, der også er en 2’er energi (og 11). Og i dag slutter vi så den portal, her den 22/2-2018

2-tallerne i sekvens er et tegn om nye begyndelser, dualitet, partnerskaber, balance, samarbejde og intuition. Men også skabelsen af det der blev vækket med 1-tallerne. At bringe det ikke-fysiske (tankerne, idéerne osv.) ind i den fysiske verden, og at have tålmodighed. Og med tre 2-taller i streg, som giver sammenlagt 6 (den 2/2/2018), så skulle det også knytte sig til det der handler om heling. Vi er ikke helt derhenne hvor tingene materialiserer sig endnu, da noget skal heles først. Før vi kan skabe balancen, partnerskabet osv. for at tingene kan manifestere sig. 🙏

Dagen i dag har så 4 totaller - der dermed giver 8. Så der er også et budskab om styrke, om udholdenhed og i høj grad om karma. Og med Fisken i spil, er det vist tid til at gøre op med eller slippe gammel karma.

HELING AF GAMLE SÅR 😘
Det der skal heles er forbundet til tallet 2 – nemlig følelsen af, at vi er forskellige/separate/gør hinanden forkerte. At vi glemmer medfølelsen, empatien og forståelsen for hinandens situationer, og dermed årsagen til, hvorfor vi handler, som vi gør. Hvilket præcis er det som Chiron i Fisken, også ønsker vi heler. At vi kan se tingene fra den andens synspunkt, at vi aldrig er alene om vores problemer, og at andres handlinger ofte handler mere om dem selv end om os, og at vi alle er forbundne. ⚯

Men det er også balancen, der skal heles. Fisken har altid behov for at blive balancereret med Jomfruens energi. Og Chiron i Fisken ønsker at vi møder os selv med lige så ubetinget forståelse og empati, som vi møder andre. Så hvis vi har været rigtige gode til at være tålmodige, selvopofrende, forstå den anden, imødekomme andres behov, og have fokus på løsninger frem for konflikt, kan det godt være, vi har fået negligeret vores egne behov og grænser i mellemtiden. Og så er det, der skal heles, en ubetinget omsorg og forståelse over for os selv. 💗

Ikke at spiritual bypasse eller ressonerer vores følelser væk, fordi vi gerne vil fremstå dygtige, modne, gode til at samarbejde eller være ”dygtige spirituelle” eller lignende. Men at mærke, hvis vi reagerer med magtesløshed, sårethed, vrede at give os selv lov til det, fordi det betyder, der er en grænse der skal sættes (det betyder det hvert fald hos mig) og noget vi er nødt til at handle på.

HARMONI GENNEM KONFLIKT 💥
Månen står i Tyren i dag, et tegn der er forbundet med nydelse, selvværd men også det der er forbundet med følelsen af vores personlige sikkerhed. Hvad skal til for at vi føler os trygge. Det kan være helt konkrete ydre ting som penge, en bolig eller et job. Men det kan også være mere abstrakte ting, som mere viden, følelsen af at blive hørt, inddraget, respekteret, anerkendt for det vi skaber, bidrager med eller har ydet, være en del af gruppen osv.

Vi må gerne forvente af vores tætteste relationer, at andre giver os den tryghed. Så længe vi også stiller krav til os selv, om at give os selv den tryghed. Dvs. at vi har tilstrækkeligt selvværd og selvindsigt til at foretage de handlinger, der skaber tryghed.

I rigtig mange relationer opnår vi den tryghed, ved at sætte grænser og passe på os selv. Hvis vi bliver irritable eller vrede på andre, fordi de ikke giver os nok, er det ofte et tegn på, at vi ikke har givet os selv nok, vi har ikke fået sat grænsen, at vi reelt set ikke tillægger os selv nok værdi.

Og når vi så får sat grænsen/og eller får fyldt os selv op, bliver dialogen pludselig langt mere balanceret, fordi vi selv står et trygt sted, og den anden måske har fået større forståelse for, hvor vi kommer fra.

Tyren handler også om harmoni gennem konflikt. For Tyren vil rigtig gerne bevare harmonien hele tiden, men der kan aldrig eksistere reel harmoni, der hvor noget er ude af balance, der hvor noget eller nogen har mindre værdi end andre. Det er blot en illusion om harmoni. Vi er nødt til at tage konflikter ind i mellem for at lære andre, hvor vores grænser går, hvad der skal til for, at vi føler os sikre og trygge. Og gennem de konflikter vokser en sand harmoni der er baseret på balance.

ER DU OGSÅ EGOISTISK? 💕

For rigtig mange af os, mig selv i høj grad inklusive, er vi utrænet i at sætte grænser. Og får ofte først sat dem for sent, så det bliver for firkantet og måske giver anledning til konflikt.

Og den manglende træning, handler ofte om, at det har været farligt for os at sætte grænser. Det har vi ikke lært, og vi blev afvist og måske endda skældt ud, hvis vi gjorde det. Og derfor har vi taget et ekstra ansvar i relationer, som vi slet ikke burde tage have taget, da det har gjort relationen ubalanceret. Hvorfor, står nok skrevet i vores sjælekontrakter og har nok givet os en dyb læring, men Fisken i Chiron vil have os til at forstå, at det er tid til at slippe den kontrakt. 🌊Tid til at annullere den. Og ja det føles virkelig utrygt, for tør vi det? Hvad sker der, hvis vi pludseligt siger fra eller fortæller, hvordan vi rigtig har det i stedet for at spille dygtige og reelt tager ansvar for det indre barn, der skriger på omsorg. 👶

For betyder det, at vi pludselig ikke tager ansvar, ikke lever op til vores pligter, det praktiske vi bør tage os af. Nej. For din største og fremmeste opgave er at tage ansvar for dig, dine behov, dine følelser, din lykke og ikke din families, dine kunders, dine venners eller kollegaers forventninger/lykke eller de pligter, de synes du bør have (eller måske rettere – det du tror, de synes du bør have). 🤔

For hvis du tager ansvar for dig, så tager du også ansvar for den opgave der ligger i dit horoskop, nemlig at leve dit liv liv i overensstemmelse med dit livsformål, der hvor du er unik og særlig og kan skinne helt specielt og kan give et enormt og uundværligt bidrag til gruppen, verden ja til alle os andre. Og alt andet ville jo være ret egoistisk! Jeg mener, at leve dit liv i overensstemmelse med, hvad andre ønsker, og dermed ikke finde ind til dit unikke livsformål, ikke bidrage med den særlige evne du har, som masser af os netop går rundt og har behov for, så den aldrig kommer frem i lyset, aldrig bliver set af verden og aldrig kan gøre en forskel for nogen. Det er da ret egoistisk. 😘

Jeg bliver igen ved at få et billede af, at det højeste udtryk af det maskuline både inden i os selv og i relationer til andre, det er at understøtte og passe på det feminine – at holde rummet for det. Og når de to potentielt konflikter for tiden, så er det fordi det ikke sker. Både inden i os selv, fordi vi ikke lader vores yang side beskytte vores følelser gennem grænser eller handling, men også i relation til andre, fordi der er er ubalance i relationen. Nogen i relationen har ikke taget nok ansvar. Og det kan ofte være én selv – der ikke har taget ansvar for det, vi har mærket indeni i os. Så det er det tid til nu. Så balancen kan genoprettes ☯️ Og sådan spejler vores ydre verden, ofte vores indre. 🌟

Månen i Tyren står harmonisk i forhold til Pluto i Stenbukken, så noget skal nok transformeres i forhold til autoriteter og vores selvværd (måske at vi selv indtager rollen som autoritet), mens månen er i opposition til Jupiter i Skorpionen, så noget gammel skrald kan vise sig, evt. i form af magtkampe, følelsen af magtesløshed, medmindre vi viser tillid til månen - tillid til vores følelser, tillid til det feminine/yin, tillid til, at det vi føler og mærker intuitivt er rigtigt.