FULDMÅNE I JOMFRUEN – DETOX DINE TANKER - IMAGINEERING💭

Natten mellem torsdag og fredag falder årets fuldmåne i Jomfruen. I den 11. grad, der er åbenbart noget med det 11 tal, vi skal mindes om hele tiden. 

Den indleder dermed marts måned, der bliver endnu en måned med 2 fuldmåner (ligesom januar var) og dermed endnu en måned, med stort fokus på følelser, og det vi skal give slip på. Det giver rigtig god mening, nu der er tale om det astrologiske års sidste måned, og energien dermed gør alt hvad den kan, for at vi får ryddet op, inden et nyt astrologisk år starter.

Så husk at sæt krystallerne ud i nat, så de kan blive ladt op ad månelyset. Derudover er fuldmånen et rigtig godt tidspunkt (hvis man har lyst) at skrive ned, hvad man ønsker at give slip på, og brænde det papir, og måske skabe sig sit eget lille ritual omkring det. Eller at rydde ud og rydde op.

Fuldmånen er kulminationen på nymånen for 14 dage siden, en nymåne der plejer at ligge i det modsatte tegn. Men fordi nymånerne det sidste halve år har ligget meget sent på måneden, så forbinder fuldmånen i Jomfruen sig denne gang til nymånen i Vandbæreren, samtidig med vi har Solen (og Merkur, Venus, Neptun, Chiron og Juno) i Fisken. Så det er de 3 tegn der skal spille sammen. Og al den Fiske energi drukner næsten Jomfruen. 🌊

FRA NYMÅNE TIL FULDMÅNE ♒️♍️

Det ubevidste (månen) bliver mere bevidst, som følge af lyset der skinner på den. Vi ser måske klarere nu, hvad det var solformørkelsen i Vandbæreren skulle vise os, lære os, og hvad det er det er nødvendigt vi ændrer blik på, tankegang m.v. om for altid.

For Vandbæreren er et luft tegn og derfor forbundet med vores tanker, logik og gruppen/samfundets normer. Merkur – kommunikationsplaneten – var en væsentlig spiller ved solformørkelsen og det samme var Venus/Juno – det feminine/yin og balancen mellem det feminine og maskuline. At ændre sine tanker omkring netop det feminine i os selv og andre, var det jeg fornemmede var temaet for nymånen. Men samtidig er Vandbæreren et fast tegn, så det kan være meget svært at ændre mening her.

Samtidig skiftede Solen ind i Fisken, så der kom mange følelser i spil. Følelser og tanker uden grounding (jord), kan i sine yderpunkter føre til angst og frygt eller til illusioner uden holdepunkt i den fysiske verden.

Kvartmånen i Tvillingen havde igen et stærkt tema omkring kommunikation/tanker. Tvillingen er endnu et lufttegn forbundet til kommunikation og det at bygge bro mellem synspunkter, da det er bevægeligt. Måske lykkedes det os at begynde at tænke nyt, eller måske mødte det modstand. Derudover var Venus ctr. Mars stærkt i spil her, yin og yang i et spændt forhold der kunne give anledning til konflikt, så balancen mellem de to var svær. ☯️

Og så fuldmånen i Jomfruen. Jomfruen er et jordtegn, og kan derfor forhåbentligt give lidt grounding, hvis den sidste måned har været fyldt af tankemylder og uro. Men samtidig er Jomfruen et bevægeligt jordtegn og det mest luftige af slagsen – det er forbundet til Merkur. Så igen går det her med tanker og kommunikation igen. Samtidig er der så meget vand, så det måske kan være svært at stå fast.

FULDMÅNENS TEMA 💗

Jomfruen et yin/feminint tegn – og det vil sige, at det feminine endnu en gang er i fokus.

Jomfruens opgave er at lære at skelne, dvs. at lære hvad der er skal have energi og fokus, og hvad der ikke skal. Derfor er Jomfruen detail orienteret, analytisk og organiseret modsat Fiskens orientering mod det store billeder. Derfor er faste rutiner, oprydning, rengøring, og kritik forbundet med Jomfruen. Samtidig ønsker Jomfruen at tjene andre og hele andre, hvilket gør at den ofte har et særligt fokus på kost og krop. Dens ønske om at være der for andre,  hjælpe andre, er dog modsat Fiskens flydende fornemmelse, selvopofrelse, eskapisme og ubetingede kærlighed. Den hjælper andre, fordi det føles godt for den. Jomfruen er derfor også bedre til det med grænser og tager iltmasken på først, før den hjælper andre.

Fuldmånen ønsker at balancere mellem de to tegn. Særligt hvis vi skal stå stærkere i det feminine. Vi er nødt til at give til os selv/modtage, for selv at give. Vi kan ikke kun nøjes med at puste vejret ud hele tiden. Og hvis vi kun har fokus på at give, frarøver vi andre muligheden for at mærke glæden ved at give til os.

Fuldmånen forsøger også at lære os, at hvis vi for alvor skal starte noget nyt med energien fra Solformørkelsen, så skal vi måske lige have gang i en indre eller ydre detox. Hvad forurener vores liv? Hvad skaber rod og uorden? Hvad mangler struktur? Hvad dræner os for energi?

Det kan være helt konkret i form af fysisk rod, manglende pleje af vores krop men måske også på et højere plan i form af endeløs selvkritik/kritik af andre (de to plejer at hænge sammen), relationer som er dysfunktionelle, lidt for meget kontrol/lidt for lidt kontrol, besvær med at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige eller det faktiske ctr. det følelsesmæssige, eller besvær med hele tiden vil have at tingene skal være perfekte, hvilket spænder ben for at vi kan tage det næste skridt. Eller helt basalt vores tanker.

Det sabianske symbol der passer til Jomfruen i 11 grader er et symbol der fortæller os om, at vi skaber det vi tænker, og at vi forandre, fornyer og forbedre os selv, gennem drømme om, hvad vi ønsker os. Under 2. Verdenskrig blev begrebet Imageneering opfundet – sammentrækning af imagine og engineering. Altså kraften bag vores kreative visualiseringer, vores tanker, fantasier og drømme. Vi kan kun manifestere noget andet end det vi har, hvis vi drømmer om det, bruger affirmationer til at bekræfte, at vi allerede har det, og måske endda visualiserer, smager, dufter og mærker, hvordan det ville være at have det. Og samtidig er vi nødt til at handle, at følge op på det vi tiltrækker og ønsker, for det hele ikke kun bliver ved tanken og drømmen.

LIDT STØRRE BILLEDE
Dagen før fuldmånen, dvs. i dag, støder Merkur i Fisken både ind i Mars, Pluto og Vesta – dvs. præcis de samme aspekter, som Venus havde for en uge siden.

Dvs. at vi er nødt til at transformere (Pluto) vores tanker og/eller tale omkring intuition, følelser, fornemmelser og spiritualitet. Måske mærker vi også vi er nødt til at handle på det (Vesta – det der er sandt for os), og kan risikere noget konflikt omkring dette ift. vores yang/maskuline logiske/”dette er sandheden”/dømmende side (Mars).

Herudover står Venus og Jupiter sammen i dag, dvs. at vi kan komme rigtig langt, hvis vi viser tillid til det yin, stoler på vores intuition og følelser og på flowet. Viser medfølelse og tilgivelse og accept. Måske er der noget omkring spiritualitet der ekspanderer.

Og endelig står fuldmånen og Neptun i opposition. Det kan være et aspekt der får os til at projicere alt vores eget ubevidste over i andre. Hvis vi stikker hovedet i busken, ikke tager ansvar for at hjælpe, sidder fast i en offer rolle, eller er forsvundet ind i en mental sump af frygt og angst, så er det muligt vi møder Jomfruens kritik og grænser. Det kan også være at vi har brug for Jomfruens sans for detaljen for at bringe os lidt ned på jorden, eller at lidt fokus væk fra hovedet og spiritualitet og ned i kroppen vil gøre os godt. Der er en årsag til, vi har 7 chakraer, vi kan ikke kun leve i de øverste 2-3 stykker, eller de nederste 2-3 stykker.

Flere mærker måske Solformørkelsen som en ”omprogrammering” af kroppen i form af sygdom eller uro i kroppen. Jomfruen er forbundet til nervesystemet, så det kan være særligt oppe at køre omkring fuldmånen. Og så er det også værd at huske på her, at nymånen ønskede at vi tænkte anderledes omkring krop og helbred. At der måske godt kan være en metafysisk årsag til f.eks. smerterne i knæet, en følelse der er årsag til smerten, og at vi ved at få forløst følelsen også gør op med helbredsudfordringerne. 🙏🏻