JUNO OG CERES - TO GUDINDER MED STOR BETYDNING FOR TIDEN

Der sker meget omkring Juno og Ceres i de her dage, der står i modsatrettede tegn. Juno i Tvillingen, Ceres i Skytten. De har begge noget at lære os omkring det at være i relationer, for der er helt sikkert mere at lære. Ikke mindst fordi Ceres går retrograd i Skytten i dag.

Juno repræsenterer arketypen dronningen/førstedamen, og symboliserer i vores horoskop bl.a. forpligtelsen i 1-1 relationer, uanset om de er private eller arbejdsmæssige, og dermed symboliserer hun ægteskabet. Dvs. hendes placering i langt højere grad, end Venus ofte vil fortælle os noget om, hvilket partner vi vælger at gifte os med.

Juno er også kendt som Hera, Zeus (Jupiters) kone. Juno var en stærk kvinde, stod stærkt i sin femininitet og seksualitet, men Zeus var hende utro gang på gang. Asteroiden er derfor også knyttet til frygten for at blive forladt, tillidsbrud, utroskab og frygten for at blive forrådt/svigtet, og frygten for den feminine seksualitet. Derudover er hun knyttet til fortællingen om at kærlighed, kræver at man ofre sig. At hun havde ofret sig for ægteskabet med Zeus, og da hun ikke oplevede hun blev tilstrækkelig værdsat for dette, opstod der jalousi og bitterhed. Og endelig er hun knyttet til fortællingen om, at give sin power væk i relationer, magtesløshed, og den måde man kan bruge manipulation (med bl.a sex) til at genvinde sin power i relationer, herunder ved at tage børn som gidsler i det power game. Endelig symboliserer hun også vores evne til at projicere vores power over på vores partner, at vi kun er noget i kraft af hvad de er (at gifte sig til status og berømmelse)

Så Juno symboliserer derved både vores behov for partnerskab, og på den anden side den manglende erkendelse af, at den oplevede uretfærdighed og ulighed i partnerskab, kan opstå af manglende bevidsthed og manglende kommunikation mellem parterne.

Ceres er gudinden for omsorg. Hun er moder arketypen, den der tager sig af fysisk omsorg og af børnene. Og hos mænd repræsentere hos relationen til børn, børnepasning, soloforældre rollen osv. Hun er den der ideelt skulle have givet os fysisk og følelsesmæssig omsorg, tryghed og følelsen af beskyttelse og sikkerhed, have givet os indre styrke og empowerment og dermed have givet os nok styrke til at vi kan frigøre os fra vores forældre.

I den gamle græske mytologi var Ceres den altomfavnende mor, der havde eksklusiv kontrol over sit barn, Persephone. Da Persephone så bliver bortført af Hades/Pluto, er det ikke bare en ondskabsfuld akt, men også det der skal til for at slippe Ceres’ monopol og fraværet af det maskuline, for at skabe en større balance, og for at Perspehone kan frigøres fra sin mor og få en sundere relation til hende.

Ceres fortæller os derfor ikke kun, at vi skal lære at dele og frisætte vores børn, men også alle vores andre skabelser, og kreative idéer og projekter i stedet for at gå og beskytte dem, af frygt og jalousi for andre tager dem. Når Ceres og Pluto derfor næste år i 2020 står samme sted, så bliver det først spændende, hvordan alt det her med at kærlighed og omsorg er lig ydre præstation, anerkendelse og status, kan og skal transformere sig.

Ceres repræsenterer hele vores tidlige omsorgsoplevelse. Og hvordan vi på baggrund af det selv giver omsorg, til os selv og andre. Hvis den omsorg ikke har været som den skulle, er det derfor også her alle de psykologiske temaer der kan udspringe af manglende eller ubalanceret omsorg kan udspringe. Som vi så tager med over og afspiller og projicere i Juno- relationen.

De to asteroider i modsatrettede tegn og dermed i forbindelse med hinanden får os til at overveje, hvordan det at modtage omsorg/vores børn kan kombineres med vores 1-1 relationer. Omsorgen til børn fra tidligere ægteskaber vs. omsorgen til vores partner, og eller nye børn.

Jeg har skrevet meget mere om Juno og Ceres , og deres aktuelle påvirkning her på Patreon - det koster $3 at få adgang til indlægget, og du forpligter dig ikke til at betale for yderligere indlæg, medmindre du ønsker det.

Hvis du vil vide mere om Juno og Ceres og de øvrige asteroide gudinder, har jeg et webinar om emnet her.