KOMMUNIKATION FRA HJERTET - FØRSTE KVARTERS MÅNE I TVILLINGEN

I dag fredag gik månen ind i Tvillingen, og står der til tidlig søndag morgen. Den markerer, at vi nu er halvvejs mellem nymånen og fuldmånen.

Nymånen i Vandbæreren havde et fokus på en afgørende ny begyndelse, hvor intet bliver som før. På grund af Vandbæreren er et luft tegn (der beskæftiger sig med tanker og det mentale) og fordi Merkur stod samme sted som nymånen, så var der noget omkring solformørkelsen der pegede i retning af, at der er en læring vi skal af-lære, en tankegang vi skal forny, en overbevisning der skal genstartes fordi det gamle ikke tjener os længere.

Vandbæreren er forbundet med ideologier, samfund, grupper, særlig det at passe ind i gruppen, eller finde sin gruppe. Samtidig var der en masse feminin energi i spil omkring nymånen og et tema omkring partnerskaber, så mit bud er, at vi er nødt til at ændre syn på det feminine/yin i os selv, i vores liv og i vores relationer.

Det vi satte i gang ved nymånen møder derfor måske nu sin første forhindring. Forhindringen er kun til for at teste os, ikke nødvendigvis for at vise os, vi ikke er på rette vej. Det afgørende er nemlig, hvordan vi takler forhindringen. Og i det her tilfælde ikke så meget i forhold til handlinger, men mere i forhold til hvad vi tænker om den, og hvordan vi kommunikere omkring den. Fordi Tvillingen også er et luft tegn, der beskæftiger sig med tanker og er forbundet til Merkur, der handler om kommunikation.

Hvis vi skal trække tråde tilbage til Nymånen, betyder det måske, at den forhindring vi er stødt på, skyldes at vi eller andre er nødsaget til at tænke anderledes omkring det feminine/yin i partnerskaber. Måske særligt fordi Venus og Mars i de her dage, står i ret forskellige tegn, og det derfor godt kan føles, som om de to kæmper.

Måske er der potentiel konflikt i os eller mellem os og en anden. I så fald er vi nødt til at anvende Tvillinges formidable evne til at bygge bro mellem synspunkter, måske mellem hjertet og hjernen, i os selv eller andre, da det er den bro Tvillingen er aller bedst til at bygge. Vi er nødt til at udtrykke hvad vi føler.

Samtidig kan al denne her luft energi (mentale/tanker) sammen med al den vand energi der er lige nu med Fisken, godt få tankespind til at eskalerer til irrationel frygt. Vi tænker os til alle mulige og umulige måder, ting kan gå galt på, og skaber måske derved selv den forhindring/test som første kvarters måne repræsenterer. Så kan Tvillingens fokus på information og viden på bedste måde bruges til, at undersøge om det vi frygter reelt er tilfældet. Omvendt kan vandenergien være Tvillingens bedste makker, da vi kan få luft for følelserne, og vi kan udtrykke os medfølende og med empati.

Hvis vi er endt der, hvor tankerne eller kommunikationen bygger på frygt, og vi selv eller andre fejlanvender logik og rationalitet til at understøtte frygt, der måske særligt kan handle om frygt for noget vi synes er spirituelt, blødt, intuitivt, følelsesmæssigt  eller på anden måde forbundet med det feminine, frygt for ikke at passe ind i gruppen, så skal vi huske tilliden. Tilliden til at vi bliver passet på, tilliden til at det hele nok skal gå og tilliden til det feminine i os og andre.

Måske er det nødvendigt at sætte nogle grænser op for os selv eller andre, så tankespindet ikke fodrer frygten, eller, at vi får markeret at andres frygt ikke skal have lov til at skubbe rundt med os, eller at andres manglende evne til at vise medfølelse, blødhed og forståelse (feminine udtryk), skal medføre at vi må finde os i grænseoverskridende adfærd.

Tvillingen er faktisk på et lidt højere plan forbundet med to af de planeter der er mest aktive i de her dage, nemlig Mars (det maskuline) og Neptun (det drømmende, intuitive og spirituelt forbundne) da de to planeter som de to tvillinger regerer solar plexus, som den ”twofaced” joker som man ikke helt ved, hvor man har, eller den indsigtsfulde, brobygger mellem synspunkter.

Mars som den hurtige/utålmodige, insisterende, støjende, ustabile, snakkesaglige, krigeriske stemme (i den lave oktav) og Neptun som den kærlige, tilgivende, empatiske, reflekterende, tålmodige og fredsommelige og lyttende (i den høje oktav). Eller Mars som den kraftfulde, stærke, rolige, initiativrige, engagerede, beslutningstagende stemme i den høje oktav og Neptun som eskapisme (vi undlader at svare), frelser, offer, forvirring/ desorientering/ubeslutsomhed og urolige/angste i den lave oktav.

Så husk tilbage på alt det nye I ønskede at starte med solformørkelsen, og få så handlet på det eller accepter testen og hold fast i jeres hjerte, og husk at det måske kræver, at vi er nødt til at ændre vores tankemønstre eller overbevisninger og tillære os et nyt, der passer til alt det nye vi er ved at begynde.

Og da Juno står i de aller sidste grader er det formentlig primært i vores partnerskaber vi kan mærke det. Hvor stor forskellighed kan vi rumme. Hvor høj grad af frihed og hvor meget individualitet. Og kan vi bygge bro eller bliver vi grebet af frygt. Hvis vi skal bygge bro, kræver det, at vi tager ansvar for vores ”egen butik”, vores egne dæmoner, udviser medfølelse og forståelse og formentlig gør op med gamle overbevisninger og husker, at det den anden gør ikke smitter af på os, er noget vi skal skamme os over, eller er noget vi står til ansvar for.

Så lige nu er der fokus på at blive i dit center, dit solar plexus, hvor du kan stå stærkt i dig selv, i din sandhed, og at bygge bro mellem hovedet og hjertet, måske ved at ændre nogle gamle tankemønstre.