LØRDAGENS ENERGI – FULD AF FØLELSER

Månen står i Fisken, så vores emotionelle tilstand er præget meget af følelser, intuition,tanker om tab, empati, tilgivelse og måske også spiritualitet og tilbagetrækning. Det kan også være meget kreative dage, fyldt med fantasi og drømme, det afhænger helt af hvordan den viser sig hos dig.

Det føles måske lidt underligt i forhold til, at der er tale om en nymåne og dermed normalt en energi med masser af handling i, men det stemmer ret godt overens med, at lørdag er den sidste dag med Solen og Merkur i Vandbæreren. Vi er derved ved at runde noget af, samtidig med at vi er ved at starte noget andet. Og Fisken er allerede ved at tage over. 🌊

SOL og MERKUR
Når Solen og Merkur står samme sted, så skinner solen på vores samtaler, ord og kommunikation, vores tankemønstre og overbevisninger. Men også transport og alt der har at gøre med elektronik. Alt det er i centrum, hvis det ikke allerede var tilfældet inden.

Med Solen og Merkur samme sted i ens fødselshoroskop, vil man shine gennem sin kommunikation. Måske have et særligt budskab på hjerte, som er en del af ens livsformål. Men samtidig vil man også identificere sig meget med sin kommunikation, og i høj grad være det man siger eller det man tænker. Det betyder, at hvis folk er uenige med en eller kritiserer det man siger, vil man tage det meget personligt. For det er ikke kun din mening de udfordrer, det er selve dig og den du er. Her er Vandbærerens distance og evne til at løfte sig op og se det store perspektiv forhåbentligt en fordel, hvis vi måtte ende her i løbet af i dag.

MARS og NEPTUN
Samtidig er Mars i Skytten i kvadrat til Neptun i Fisken. Det betyder, at en masse handling hurtigt kan ende med at glide ud mellem fingrene på os, og ende i ingenting. Med sådan et aspekt er der kun en vej, og det er at slippe egoet og slippe kontrollen. Så hvis vi pga Sol/Merkur pludselig hænger fast i en samtale, hvor vi kan mærke det er vigtigt at få ret, så kan det ende med at gøre rigtig ondt på os selv eller den anden, og det bedste råd er derfor, at man skal slippe det.

Med Mars her, så er det vigtige ikke, at vi handler, men HVORFOR vi handler. Hvad det er for et underliggende behov vi forsøger at tilfredsstille.

Vi kan også opleve, at handlingen misser sit formål, guider os ned af en vej, vi egentlig ikke ønsker, eller måske blænder vores udsyn, så vi ikke ”rammer” så godt. Neptun er alt andet end lineær og realistisk. Den flyder. Det kan føles som en spand koldt vand i hoved på Mars, eller som uigennemskueligt med alt det flow, i bølger og cirkler, uforudsigeligt, og mudret. Angreb kommer tilbage i hoved på os og grænser bliver opløst. Særligt hvis vi har udtrykt Skyttens Mars energi som fordømmelse, ”én sandhed og det er min”, lidt for ekspansivt som i kvantitet frem for kvalitet og har gabt over for meget, lidt for heftig rejse aktivitet eller som i ”jeg vil bare have det sjovt uden forpligtelser”. Omvendt kan vi også blive mødt af Mars kriger adfærd og måske en lille (efter)smag af Saturn, hvis Neptuns udtryk er eskapisme, offer/martyr adfærd, eller grænseløs adfærd. Det sidste er nok nemt, med alle de følelser der er i omløb. 💧

Den bedste måde at anvende aspektet på er handling i forbindelse med kreativitet (særligt musik eller dans) eller handling der udspringer af intuition, en ønske om større meningsfyldthed og forbindelse til noget større eller handlinger omkring noget spirituelt eller religiøst. Eller måske noget optimisme eller tro på noget der fylder os med optimisme i en tid med tab og svære følelser. Vesta står også i Skytten og i dag i aspekt til den nordlige måneknude i Løven. Så måske vi kan mærke, vi bare MÅ handle, for at pleje vores indre flamme, det vi brænder for og gå i mod et mere sandt og ægte udtryk af os selv. 

Endelig så er månen i Fisken både i forbindelse med Mars, Neptun, Jupiter, Pluto og ikke mindst Chiron indtil søndag morgen, hvor Mars er det eneste svære aspekt og de øvrige aspekter er harmoniske.

Så det bedste er nok at indstille sig på at ild og luft, objektivitet, logik, resonnement og drive og styrke og i det hele taget ego, nok ikke er det vi kommer længst med her i weekenden.

Følelserne er i førersædet og det betyder, at vi måske skal lade tårerne flyde og få det gamle renset bort. Vi skal gå med flowet, frem for faste planer og kontrol, lade intuitionen, følelserne og kreativiteten råde, og ikke mindst have tillid og tro på noget større guider og hjælper os. At der er en mening med det hele, selvom vi ikke kan se den lige nu, og at selvom en partner, ven eller et barn giver os meget modstand, prøve at huske på, at vi alle er et, tilgive dem, vide vi ikke skal tage det personligt og vise dem forståelse ift., hvorfor de handler som de gør. Men vi kommer nok ikke uden om, at der kan blive prikket til gamle sår. Lad os håbe det betyder, de nu får muligheden for at hele. 😢