MARS I FISKEN

 

Efter at have haft Mars i Vandbæreren, et et lufttegn der gør det godt sammen med Mars’ ild siden midten af maj 2018, så har vi (måske) lært rigtig meget om det som Mars i Vandbæreren har repræsenteret:  

At vi må inddrage mere end logikken, når vi handler. At de bedste handlinger er dem der skaber win-win løsninger for alle. At det er godt at distancere sig og kunne se tingene lidt mere observerende ind i mellem for at undgå at tage det hele så personligt, men at den distance ikke skal blive til en følelsesmæssig distance der hindrer empati eller rationalisering af følelser, eller gør at vi helt gemmer os for konflikter. At vi ikke kan undvære gruppen, men at vi skal kende vores rolle i den, og hvad vi kan bidrage med, før vi ved hvilken gruppe vi hører til, og at vi alle er lige, men at det ikke betyder, at vi skal ligne hinanden for at være lige, eller at individets behov står under gruppens.

Nu er det så tid til Mars i Fisken. Det sidste af de 12 tegn, og dermed også afslutningen på en Mars cyklus henover de sidste 2 år. Mars er behov, vores vilje og ego, vores evne til at afvise og støde ting fra os, vores handlekraft, vrede/konflikt/krig, seksualitet og styret af Vædderen (og Skorpionen). Fisken er opløsning af ego’et, fokus på at vi alle er et, at handling sker i flowet og den ubetingede kærlighed.

Umiddelbart to uforenelige størrelser, men det er kun med de ”gamle” briller på. For de nye briller ved godt, at alt består af poler/forskelligheder, og vi ikke kan opløse et ego før vi har det, at vi ikke kan mærke, at vi alle er et, før vi kender vores rolle i det ét, og at man jo også kan kæmpe for kærligheden eller en fælles sag og ikke nødvendigvis mod hinanden. At vi er nødt til at kende til at handle for at kunne gøre det, når der er flow, og at der ofte er meget mer momentum i tingene, hvis vi slipper vores behov for planlægning, to-do lister og kontrol lidt, og går med det, der er energi på, når der er energi. At der altid er løsning, der inkluderer det højeste og fælles bedste, uden at man er nødt til at slippe sine behov helt. hvis blot man kan slippe egoet og ambitionen lidt, og tænke i fælles løsninger.

Det er en konstant cyklus af, at vi er nødt til at adskille os fra noget, for at smelte sammen med noget (andet). 

Mars står i det kollektive 12. hus, når han står i Fisken. Og alle de individuelle som kollektive ubevidste ”huller” vi har i vores Mars, vil derfor kunne vise sig. Hvor er det vores maskuline side er ude af balance? Handling kan blive grænseløs. Handler vi for at bevare kontrollen, ud af frygt, for at få det på vores måde, eller måske ud af skyld og angst for at vi aldrig kan gøre nok, give nok. Er det overhovedet vores egen vrede, eller egne kampe vi kæmper, eller er det følelser vi har absorberet? Insisterer vi på vores grænser og på at klare tingene selv, uanset at det faktisk gør situationen værre. Og er vi overhovedet i stand til at skelne imellem, hvad vi skal handle på og hvad vi ikke skal, så vi handler på det hele, eller lader alt sejle? Eller anvender vi spiritualiteten som undskyldning for at gøre andre forkerte, eller dække over vores egne ego behov.

Er vi måske ikke modige nok til at handle, men går og brokker os hele tiden uden at gøre noget ved det og undlader at handle. Eller føler os som ofre og martyrer, fordi vi ikke står stærkt nok i os selv og tilkendegiver vores behov, eller ønsker at andre handler for os. Stikker vi hovedet i jorden, viger tilbage fra nødvendige konflikter eller ubehagelige samtaler, eller bruger vi vores handlinger til at dulme de behov og følelser, der ligger nedenunder, som vi ikke tør kigge på.

Og endeligt, så kan Mars her vise sig fra sin bedste side, ved at kæmpe for noget der er større end en selv. Måske endda kæmpe usynligt bag linjerne på vegne andre. Mange topatleter har Mars i det 12. hus, da det ikke handler om dem, men om holdet eller landet, som de kæmper og vinder for. Det spirituelle og det følelsesmæssige element er stort her og det samme er medfølelse. Måske er det tid til at handle på sine drømme, eller alt der involverer spiritualitet, drømme, fotos, dans, film eller musik. Måske er det tid til at tage en pro-bono opgave, hjælpe en velgørende organisation, eller andet hvor du bidrager til det større og fælles bedste, og at du vælger at handle mere på din intuition og hvor den guider dig hen, frem for den vej dit ego (eller frygt) ønsker at gå. Og hvis man er meget sensitiv er det måske en god idé at skærme sig lidt ekstra for andres energier de næste par måneder.

Da både Neptun og Chiron også står i Fisken, er der i høj grad noget, som kan heles her i forhold til vores Mars/det maskuline, særligt da Chiron ikke vender tilbage før om ca. 50 år. Så nu og resten af 2018, har store temaer omkring at hele eventuelle sår i forhold til vores Mars/maskuline. Umiddelbart tænker jeg faktisk, at det kan være starten på flere grundlæggende ændringer i det maskuline ”paradigme” i samfundet. Som jeg oplever det, har det, meget generaliseret og sat sort/hvidt op-  for det feminines vedkommende meget forbundet sig til vrede, selvtillid og det at adskille sig fra andre, og sige sine behov højt også selvom de ikke passer ind, og for det maskulines vedkommende at handle lidt mere på kærligheden og det fælles bedste frem for ego og ambitioner, og i det hele taget ikke ende i en eskapist rolle, med hovedet i busken, men turde være modig og handle på følelserne, også selvom det måske ikke er det andre gør. Man ved bedst selv om man definerer sig overvejende som maskulin eller feminin.

Det sidste aspekt Mars danner, inden den skifter tegn til Fisken er til Uranus i Vædderen den 15. Vi skal vågne. Til en ny måde at se og gøre tingene på.  Og det første aspekt Mars i Fisken danner er til Månen. Et vink med en vognstang om at handle på vores følelser, intuition men også at blive meget mere bevidst om vores ubevidste/instinktive følelsesmæssige reaktioner og handlinger og grænser/ulyst.

PS – og så er Fisken forbundet til fødderne, så vær lidt ekstra god ved dem de næste par måneder.

Som I ved, har jeg stadig ikke skabt (og ved heller ikke om det er det rigtige for mig) et lukket medlemsunivers, hvor jeg kan tage betaling for mine indlæg, evt. via abonnement. Mit ønske har altid været, at astrologien som værktøj til en større selvforståelse og en vejviser tilbage til en selv, skal være tilgængelig for alle. Omvendt har jeg også et behov for at kunne betale min husleje og få mad på bordet, og en overbevisning om, at det jeg kan som astrolog har mindst lige så stor værdi som mine advokat ydelser, og skal betales derefter. Af samme årsag er mit ønske og min drøm, når der er penge i overflod, at støtte andre spirituelle iværksættere med lån og investeringer, fordi det at bruge sin intuitive evner, ikke skal betragtes som en andenrangs ydelse/forretning hvor så meget gives gratis væk, som det gør nu.

Løsningen pt. til det højeste og fælles bedste, som føles rigtig i maven for mig, har jeg tydeligvis ikke fundet endnu. Min lyst til at dele er for stor (Mars i 12. Hus 🙈i Løven kan være lidt af en klods om benet). Hvis en af jer derude sidder med løsningen, tager jeg gerne imod den. Indtil da, er der et link, hvor man kan donere et selvvalgt beløb, hvis man har lyst

https://secure.squarespace.com/checkout/donate?donatePageId=5b76cfc188251be95f49b714