MARS I STENBUKKEN – OG MARS OUT OF BOUNDS

Samtidig med nymånen i dag, går Mars ind i Stenbukken. Dette understreger måske blot temaet om, at der hvor vi skal have helet noget op, for at vi for alvor kan træde ind i det her år, der handler om følelser og intuition er i forhold til vore Mars/yang udtryk – enten at finde det mere frem, eller at blødgøre det. Der er noget med denne her firkantethed, hårdhed, ufravigelighed, som vi alle kan have i os mere på nogle områder, som vi måske er nødt til at se på. Nogle løse ender vi skal have bundet knude på. 💫

På samme tid er 2018 energien nu virkelig skudt i gang, da vi har forladt al Skytteenergien der var forbundet til de sidste 3 år bag os. Den eneste lille bitte rest er Vesta i Skytten, der forlader Skytten i starten af april. Vi har nu 3 meget væsentlige planeter i Stenbukken. Saturn, Pluto og Mars. Sidst Mars stod i Stenbukken var i efteråret 2016, fra slutningen af september 2016 og halvanden måned frem. Så måske kan noget af helingen eller de løse ender forbindes tilbage til noget der skete på det tidspunkt. Måske endda noget vi ønsker at gøre om, nu en retrograd lurer lige om hjørnet? 🔙

Mars i Stenbukken burde kunne mærkes som et væsentligt energiskift. Og I Stenbukken er Mars det man kalder eksalteret. Så det burde kunne få de bedste sider frem af Mars, da Mars' vilde energi bedst kan anvendes gennem Stenbukkens kvaliteter. Energi og handling bliver fokuseret med Mars her. Skorpionen er også forbundet til Mars, så med Jupiter retrograd i Skorpionen er der også et Mars tema her. Og Vædderen regeres af Mars, så med Venus, Uranus, Merkur og lige om lidt Solen her, er Mars temaet ikke til at komme uden om, præcis som Venus temaet ikke var til at komme uden om sidste år.

Totalt spændende – hvis du spørger mig! 🤓😀🙌🏻

Stenbukken er et jord tegn og derfor meget pragmatisk og jordbundet, den ambitøse, den der laver en plan og sætter et mål og har udholdenheden til at nå målet. Det er også tegnet for traditioner, konservatisme, disciplin, struktur, autoriteter, magt, bygninger (bjerge) og er udtryk for det at mestre noget. Stenbukken er også et af de 4. kardinaltegn og kardinaltegnene forbindes med handling. Ikke hurtig handling i Stenbukken, men en langsom strategisk, velovervejet klatring op af trapperne trin for trin, men bestemt heller ikke stagnation.

Mit bud er, at der er noget af den her hurtighed og utålmodighed i forhold til handling (og andres handling) som vi skal have modnet med Mars i Stenbukken. 

Stenbukken er dog andet end målrettethed, autoriteter og karriere. For Stenbukken er også en Seagoat med en fiske hale. Fiskens hale viser, at der er masser af følelser, passion og intuition i Stenbukken. Stenbukken kan besidde meget "inner knowledge" og forbindes også ofte med gamle tiders troldmænd, magi og "ancient wisdom". De var tidligere tiders kloge koner, og ældreråd. Så måske tiden er til at finde dette frem i dig selv, eller få gode råd fra andre der besidder det og anvende det.

NÅR DEN ENESTE ÅRSAG TIL AT MAN BLIVER STØRRERE, ER FORDI MAN GØR ANDRE MINDRE

Samtidig er der måske også nogle traditioner, noget konservatisme og nogle gamle opfattelser af hvad autoritet er, og hvordan man viser autoritet, som vi har behov for at gøre op med som knytter sig meget til Stenbukken. Den del af det, som vi har anvendt som en ydre afstivning, i stedet for en indre power.

Tidligt i min karriere arbejdede jeg for flere advokater, og en af dem – han var ikke min chef – var virkelig ubehagelig. Han kunne få folk til at føle sig så små og forkerte, og jeg tror han følte sig større ved at gøre andre mindre. Han opnåede autoritet på den måde, og jeg blev mega intimideret, men han opnåede ikke respekt. Usikkerhed dækker tit over den form for autoritet, hvor man dækker blødheden og sårbarheden bag et hårdt skjold. Om det sker på arbejdspladser, i forhold til børn, i forhold til partnere eller et andet sted, så er det den del af autoriteten vi nu skal gøre op med. Den der baserer sig på bølleadfærd er vi simpelthen for langt i vores evolution til at acceptere. I stedet må autoriteten komme af at stå stærkt i sig selv, have sunde grænser og respektere andre. 🙏🏻

Mars kommer i løbet af de næste halvanden måned til at møde Pluto, så der er noget der må transformeres, ellers bliver det nok fjernet fra os. Og hvis ikke vi lærer det der, så går Mars retrograd i slutningen af juni 2018 og er tilbage i Stenbukken fra midten af august, så der får vi en chance mere.

MARS ER OUT OF BOUNDS 🔥💥

Når en planet går out of bounds betyder det, at den bevæger sig ud over en bestemt grad nord eller syd for ækvator (som planeterne sædvanligvis holder sig inden for).

Dvs. når en planet er out of bounds så opfører den sig lidt som hesten der er brudt ud af folden. Den er ikke helt som de andre. Det kan både føre til det visionære, innovation, inspirerende adfærd men bestemt også til en forvrængning af planeten, der kan give en ”obsessive” eller abnorm adfærd med ligegyldighed overfor almindelige sociale spilleregler.

En planet out of bounds i ens fødselshoroskop skal ofte tøjles lidt men kan samtidig være en gave, hvis man forstår at bruge den.

Når Mars nu går out of bounds mens den står i Stenbukken kan vi derfor godt forvente os en lidt vild Mars energi på godt og ondt. Måske står vi der, hvor ingen andre skal fortælle os, hvad reglerne er.

Omvendt kan det negative udtryk ses som en forstærket Mars energi, og med Mars i Stenbukken måske overdrevet planlægning, behov for kontrol, handlinger styret af frygt og/eller magt, enorm autoritetstro, ekstrem pessimisme, målrettethed, snævertsynethed eller forsigtighed.

Vi kan bedst bruge energien ved at opdyrke tålmodighed, pragmatisme, modenhed i vores reaktioner, selvdisciplin og huske at Stenbukken/Pan også godt kan lide at nyde livet.

Og vi er nok nødt til at sætte begrænsningerne selv, for Saturn i Stenbukken er ikke helt til meget hjælp. Saturn går aldrig out of bounds og det betyder, at den ikke helt kan stå i aspekt til Mars, og derfor ikke i samme grad er i stand til at sætte grænser for Mars, som den ellers ville gøre.

Så forhåbentlig kan vi bruge denne her Mars energi ved at handle og bruge vores passion og drive fra det højeste Mars udtryk – det der er fyldt med indre power og styrke, og som er modigt. ❤️