MARS RETROGRAD – ET SKRIDT TILBAGE, MEN ET STORT SKRIDT MOD FREMTIDEN

Så blev det Mars tur til at gå retrograd. Mars er retrograd ca. en gang hvert 2 1/2 år, så det er en ret sjælden begivenhed. Så først lidt mere teknisk.

Mars står lige nu i Vandbæreren i den 9. grad, og går retrograd i Vandbæreren, og når faktisk også lidt ind i Stenbukken på sin vej tilbage, inden planeten bevæger sig frem igen. Retrograden varer fra den 26/6 til den 26/8, fra 9 grader Vandbæreren til 28 grader Stenbukken, og dækker (skygge) perioden fra 12. maj og til nu. Så noget fra den periode, skal vi henover igen/bygge videre på.

Når Mars går retrograd er vi oppe på 5 planeter og en asteroide der er retrograd, så der er virkelig noget, der er ved at blive omstruktureret og genovervejet i os alle henover denne sommer, samtidig med 3 formørkelser der venter (og endnu 2 retrograder!).

Og selvom vi sagtens kan blive utålmodig over, at mange ting lader til at gå i stå eller bevæger sig meget, meget langsomt, så er der tid nok. Alt er præcis som det skal være.

Når Mars går retrograd så sjældent, så er det ikke specielt forudsigeligt, hvilket tegn han går retrograd i. Vandbæreren har Mars faktisk ikke været retrograd i siden 1971 og ikke siden sommeren 1939 i denne her del af Vandbæreren/Stenbukken. Dengang var den menneskelige bevidsthed et andet sted, og vi så desværre Vandbærerens aller værste side, sammen med både en Jupiter og Saturn i Vædderen – tegnet for krig. Her er vi slet ikke nu. Tværtimod. Chiron står i Vædderen. Vi kender smerten ved krig. Nu er det i højere grad tid til at hele den i stedet. Uanset om det er ydre krig eller indre krig. Vi er nødt til at frigøre os selv fra fortiden for at kunne træde ind i fremtiden

Og Vandbæreren er tegnet for fremtiden. I et år hvor det feminine, følelserne og intuitive på mange måder er blevet styrket og fortsat skal styrkes, så skal det maskuline også forandre sig. Den ene påvirker nemlig altid den anden. Både indadtil og udadtil i vores verden. Så lige nu kalder det feminine i os alle, det maskuline til at møde hende på en ny måde. Det maskuline i os skal måske lære mere om følelser og værdien af forbindelser og relationer mellem mennesker, det feminine lærer måske samtidig lidt mere om at være en rebel og turde vælge mere frihed. Den eneste måde vi kan udvikle os mere på som samfund er gennem større følelsesmæssig forbindelse. At mærke vi alle er et. Og at forstå, at det maskuline ikke er her for at undertrykke eller blive undertrykt eller for at skabe en følelsesmæssig distance, men for at møde det feminine på lige vilkår i det han gør bedst, nemlig ved at beskytte det feminine, gennem bl.a. grænser og handling, så alle følelserne og evnen til at skabe liv, kreativitet og omsorg frit kan flyde. Og det feminine skal turde stå stærkere, have et højere værd og ikke være så afhængig eller passiv af andres handlinger.

Tiden lige nu stiller os overfor flere og flere vigtige valg. Hvem er vi egentligt og hvad er vores værdier? Ingen kan fortælle os det, og vi er alle nødt til at gå på opdagelse i det indefra. En udvikling mod en større bevidsthed er at få vores bevidste selv (ego’et) i overensstemmelse med vores ubevidste/vores sjæls formål. Og her vil retrograden forhåbentligt være med til at vise vejen.

MARS RETROGAD PÅ ET MERE OVERORDNET PLAN

Mars er en planet fyldt med udadrettet energi. Det maskuline, det yang, aggression, initiativ, vrede, handling, drive og sex styres alle af Mars, og det er den planet vi kalder på, når vi skal starte noget nyt, når du kaster dig ud på dansegulvet, eller når du skal forsvare dig mod noget. Grundlæggende forbindes den med vores livsenergi. Så hvad sker der, når den går retrograd? Al energien der var yang, bliver på en måde yin i stedet.

I Vandbæreren kan tegnet få lov at blive mere humanistisk, mere orienteret om gruppens/samfundets/klodens bedste, mere åbent for følelser og for at anerkende andre og os selv for vores unikke og særlige kvaliteter og langt mere åben over for det spirituelle. Og i Stenbukken slipper man frygten og ikke mindst fortiden, tør tage et større ansvar for ikke bare en selv men også andre, og har lyst til at bidrage mere til fællesskabet med det man kan og gerne i overensstemmelse med ens sjæls formål. Vores mål kommer til at handle om noget større og mere meningsfyldt.

Der er noget vi skal genoverveje, hvor vi skal et spadestik dybere. Hvorfor handler vi/undlader vi at handle – er det frygten der sætter dagsordene eller behovet for at komme væk fra at mærke vores følelser?

Hvad dækker behovet for kontrol, vores vrede, frustration og aggressionen egentlig over?

Hvad med vores tilgang til sex, herunder til hele idéen om at sex og kærlighed kan (og skal?) adskilles, og sex kan være upersonligt, eller i hvert fald uden hjertet? Er den stadig holdbar og gør den noget godt for os som mennesker.

Og hvad med hele denne her idé om, hvem og hvad vi bør tage ansvar for, og hvad der ikke er vores ansvar. Har vi distanceret os for meget følelsesmæssigt fra noget, hvor vi kan mærke vi er nødt til at engagerer os noget mere, fordi vi ellers kommer fra langt fra vores sande værdier, eller sidder vi blot og ser passivt til og venter på at andre handler, så vi kan reagerer på det, frem for selv at tage initiativet. Det sidste synes jeg bliver interessant at se særligt på globalt plan – for nu må nogen da snart blande sig i den krig i Syrien?

Uanset hvad kan vi være sikre på, at Jupiter i Skorpionen også under denne retrograd vil gøre alt for, at vi kan gøre op med stagnerede begrænsende overbevisninger, modstand mod at tage en risiko, eller modstand mod følelser eller det at turde vise sig selv og andre større intimitet og tillid.

MARS RETROGAD PÅ ET MERE PERSONLIGT PLAN

Foråret startede den 11. marts med en form for genfødsel af Mars, da den passerede det galaktiske centrum i Skytten. Siden da har noget måske rumsteret i os, personligt og mere kollektivt. Noget der har relateret sig til noget mere meningsfyldt, til det vi tror på, til vores sandhed. En vision. Et mål. Måske et fællesskab, som vi ønsker at bringe til Verden, måske i form af nye kerneværdier, en ny måde at omgås hinanden på, eller blot at tænke nyt i det område, hvor vi har Vandbæreren. Vandbæreren er vandbæreren for menneskeheden. Optaget af en bedre verden, menneskerettigheder, humanitært arbejde, og at vi alle er lige. Bidrager vores handlinger til det, eller tager de os længere væk fra de ønsker?

Det er tid til at finpudse idéerne, justere dem, gøre den flyvefærdig, så når vi rammer starten af oktober, og Mars igen går henover det punkt, hvor den stoppede, at vi så kan gøre visionen til virkelighed. Det er grundlæggende det allerhøjeste udtryk af Vandbæreren og Løven i samarbejde. Idéer og sociale visioner (luftegnet) til det fælles bedste der gøres til handling til fra hjertet (ildtegnet).

Med måneknuderne i Løven og Vandbæreren indtil efteråret, mærker vi det måske også tydeligere nu, om vi har fået hævet Vandbæreren op i et højere udtryk. Har vi turde koble logikken og kontrollen fra og hjertet til, har vi turde tage kontrollen over vores eget liv frem for at gå og vente på at ting sker, at gå vores egne veje og opføre os lidt rebelagtigt, og måske også lidt excentrisk. Har vi turde revolutionere noget i vores liv, eksperimentere noget mere og gå efter følelsen af frihed, gå efter der, hvor vi tør stå i vores shine. Hvis ja, så er det det vi bygger videre på og finpudser henover sommeren. Hvis nej, så er det alt det, vi skal lære. Særligt det med at koble logikken og kontrollen fra. Mars Retrograden sker oveni en måneformørkelse i Vandbæreren, og en solformørkelse i Krebsen og ind i Løven. Budskabet er i den grad at gå med vores intuition, følelser og hjerte, at turde være modige og tage ansvar for at være den aller bedste mor for vores eget indre barn/for verdens indre barn, og få sluppet gamle begrænsende overbevisninger, hvor vi følger flokken, distancere os følelsesmæssigt og tager ansvar for alt muligt andet end at gå med hjertet.

Hvis du har følt dig ”stuck”, som om du sidder fast, er det måske fordi du har holdt fast i gamle handle mønstre, som har overskrevet udløbsdatoen. Du kan ikke bevæge dig fremad, fordi du bruger gamle nøgler til nye døre. Så brug Mars retrograden og sommeren til at finde og støbe de nye nøgler – så skal alle dørene nok åbne sig i efteråret. Størstedelen af retrograden er i et lufttegn, så fokus bliver primært på de overbevisninger og tanker, vi har knyttet til vores handlinger. Den sidste del i et jordtegn, så der bliver fokus ret meget på hvordan vi handler og manifestere det vi ønsker. Begge tegn er knyttet til Saturn, så temaet om at slippe frygten og tage ansvar for vores egen lykke og glæde er gennemgående og gerne på en måde der også handler om et større fælles bedste. Der hvor vi hver især kan bidrage bedst muligt og mest meningsfyldt til en bedre verden, både på det lille og på det store plan💗🌟

Foto, Garidy Sanders, Unsplash