MERKUR I KREBSEN  - TID TIL AT TALE DIN SANDHED FRA DIT HJERTE TIL ANDRES

Uh der har været meget kommunikation den sidste måned. Måske så meget, at vi er blevet helt overvældet, og er blevet bombarderet med info. Ikke har kunne skelne mellem, hvad der var vigtigt og mindre vigtigt, eller hvad der var rigtigt (for os) eller forkert. Måske vi ligefrem er blevet posedamer udi kommunikation, facebook grupper, gemte papirer og lignende. Måske vi er gået het i logisk tænke mode, og har glemt forbindelsen til hjertet. Gjort det fornuftige, det der på papiret giver mest mening Men det har ikke virket. Fordi vi har glemt hjertet.

 Så er det Merkur i Krebsen meget passende er her for at minde os om det, samtidig med årets nymåne i et kommunikationstegn. Det er tid til at slukke for analysen og rationaliseringerne og komme ned i hjertet. 

Merkur i Krebsen er helt anderledes end Merkur i Tvillingen. Merkur i Krebsen kommunikerer følelsesmæssigt, sensitivt og intuitivt. Den hører alt det der ikke bliver sagt men som kan mærkes i samtalen. Den kan være fantastisk til at lytte, vise stor omsorg og empati, og i det hele taget udtrykke sin omsorg gennem kommunikation. Både til os selv og andre. Særligt vores indre børn. Men den kan også blive selvbeskyttende, defensiv, nærtagende, være bange for at vise sin sårbarhed og sætte en mur op, hvis den føler dens behov ikke bliver mødt eller usikkerhed trigges.

Så det er nu vi skal turde være sårbare og sænke nogle af vores forsvarsværker for at give plads til mere kærlighed til os selv og til andre.

Frygten for at blive afvist, for at føle sig afvist, når man kommunikere kan derfor fylde en del det næste stykke tid. Uanset er vi nødt til at vove pelsen og turde udtrykke det vi tænker og føler, mærker og har behov for. Også selvom det er uklart. At stole på vores følelser, både dem i en selv og dem man fornemmer hos andre.

Vi skal slippe det gamle og træde ind i en ny måde at kommunikere på. Hvor vi har tillid til det vi mærker, og kommunikerer på baggrund af det. For så står vi netop i vores sandhed.

Det er ok, at det skal føles trygt at fortælle noget, at det ikke er alt vi har lyst til at dele med andre, men måske kan vi så overveje, hvad der kan gøre os trygge nok, til vi tør åbne op.

Grænser er derfor en forudsætning her.

Og det samme er, at vide, hvad der gør os trygge og hvorfor. Det der er safe. Det der er i vores comfortzone. Hvilket måske fører til overvejelser omkring, det der ikke er. Der hvor vi føler os usikre, udsatte, forkerte og måske har skam. At lære at elske alle dele af os selv, i stedet for at skamme os over dem.  

Månen, Uranus og derefter Chiron er Merkurs første aspekter. Så det her med at mærke og kommunikere vores følelser i stedet for at rationalisere dem, at sige vores behov højt for netop at undgå at blive needy, og blive vækket til hvad der føles trygt og utrygt er i fokus den næste måned. Og Merkur er stadig out of bounds - så tingene bliver forstørret, så det bliver tydeligere for os, hvor udviklingen ligger for os. Uanset om det er flere grænser eller større sårbarhed.

Foto af Boram Kim, Unsplash