MERKUR I VÆGTEN

Forandringens vinde blæser allerede. Og nu får vi så lidt mere luft, når Merkur skifter tegn her til morgen, og Venus senere på dagen. Og så endda dagen for fuldmånen i Fisken.

Efter at Venus i Jomfruen og Merkur i Jomfruen fredag, stod samme sted kan der have været en form for følelse af at der er nødvendigt at blive bedre til at udtrykke sig rundere og mere diplomatisk, smukkere lige frem. Uden at gå meget ind i det følelsesmæssige. At udtrykke grænser respektfuldt og respekterer dem hos andre. Og der måske stadig er noget værdi at hente, noget selvværd at hente, hvis vi holder os til detaljerne, til det konkrete, ikke bliver alt for flydende. At der er power at hente ved at blive mere ydmyg og konkrete i vores budskaber og forholde os til realiteterne.

Og allerede i dag går Merkur så ind i Vægten. Vores tanker og overbevisninger går fra at forsøge at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, de vigtige detaljer fra de uvigtige, tanker om daglige pligter, rutiner, helbred til at få en helt anden energi.

Vægten er nemlig styret af Venus. Så alt hvad der handler om relationer, diplomati, værdi og skønhed bliver forstærket i vores kommunikation.

Og samtidig med det, så er det her året ændrer sig fra, at have fokus på de første 6 tegn, der har handlet om os selv, og hvordan vi adskiller os fra andre, til nu at have fokus på andre og genforene os med dem.

Vi er nu mere optaget af at interagere socialt og af andre, for gennem andre oplever vi os selv. Det kan blive vigtigt for os, at folk kan lide os og det vi siger, og derfor går vi måske op i at kunne levere vores budskab med takt, charme og komplimenter.

Vægten er et lufttegn, ligesom de tegn som Merkur normalt regerer, og Vægten befinder sig derfor godt her. Vægten forbindes med partnerskaber, diplomati, balance og kompromis, når den udtrykker sine lyseste sider. Den udstråler indsigt i nuancer og at se en sag fra flere sider og kan udtrykke sig blidt og indirekte, men uden man er i tvivl om, hvad der menes, eller at det er sandheden, man hører. Den er derfor langt mere elegant og fintfølende i sin overlevering af sandheden end f.eks. den buldrende Skytte, der ofte leverer sandheden (som de ser den) for enhver pris eller den til tider krakilske og kritiske Jomfru.

F.eks. flirten. Flirten er en måde at kommunikere på, der slet ikke behøver handle om det seksuelle eller at ville noget med en anden, andet end at få dem til at føle sig godt tilpas. For når vi flirter har vi et ønske om at gøre den anden godt tilpas, og derigennem bliver vi spejlet tilbage og føle os ofte godt tilpas. Så brugt i de rette doser og på den rette måde, kan elementer fra flirten være en måde at få andre til at slappe af og se deres egen værdi, og samtidig også se sig selv fra en positiv side.

Så det er nogle af disse sider vi kan være heldige at få frem i os selv eller andre det næste stykke tid, og måske vil den kommunikation, der måske gik i hårdknude, pga. fokus på perfektion og fejl mens Merkur var i Jomfruen, nu blive vendt til, at vi igen kan finde hinanden og komme bedre overens, fordi vi pludselig kan se, hvor den anden kommer fra.

Vægten kan også være god til at lytte, så det kan være, vi træner den egenskab endnu mere.

Omvendt er nogle af Vægtens andre sider, at den netop ikke kan finde balancen eller kompromiset og enten udtrykker direkte fjendtlighed, eller i det mindste passive-aggressiveness, eller omvendt, tavshed, og diplomati og den fintfølende overlevering af sandheden kan blive til sugarcoating af alvorlige ting, vi egentlig burde tale om, eller at sandheden fortrænges, fordi vi er mere optaget af at blive opfattet som søde eller rare og please dem der lytter på os. Merkur i Vægten er også der, hvor vi kan levere fornærmelser så fint pakket ind, så man først opdager fornærmelsen eller skarpheden i ordene, når samtalen er ovre. Hver gang jeg ser en film om engelsk adel, tænker jeg altid på på Merkur i Vægten.

Balancen kan forrykkes fordi vi kan blive mere optaget af, at relationen skal blomstre, end om vi selv bliver hørt eller set, eller mere optaget af at andre møder vores behov, end vi møder deres. Vægtens modpol er trods alt Vædderen, så enten har den energi en prominent plads i Vægten, eller også møder den altid andre, der gerne vil have det på deres måde, så den selv er nødt til at styrke sig. Og balancen forrykkes også, hvis vi bliver for optaget af kun at vise os fra de lyse sider. At det hele kun er overflade og skønhed. For balancen ligger jo netop i, at kunne lade lys og mørke eksistere sammen.

Det at træffe beslutninger, kan blive svært her, fordi Vægten altid kan se det andet synspunkt og gerne vil tage hensyn. Her er det vigtigt ikke kun at intellektualiserer følelserne, men rent faktisk at føle dem, og derudover have et fast værdigrundlag at dykke ned, når store beslutninger skal træffes.

Det første aspekt Merkur møder, og dermed måske det der danner rammen for denne her tur gennem Merkur i Vægten, er en opposition til Chiron i Vædderen, der er retrograd. Det er de individuelle behov overfor partnerskabets/partneres behov. Det er vrede og konflikt i forhold til harmoni og diplomati. Det er det at kæmpe og knokle frem for at nyde. Og det er på mange måder også Mars overfor Venus. Som vi ved kan de to sagtens arbejde sammen, men de er også modsætninger.

Chiron er smerte, og at hele smerte. I forhold til Merkur, er det muligheden for at blive helet eller såret af kommunikation, tanker og overbevisninger. Eller måske blot en øjeblikkelig konfrontation med det som er ukomfortabelt, det som forstyrrer balancen. Samtaler eller situationer der vedrører det, du egentlig helst vil undgå. Og det kan sagtens også være en indre dialog. Chiron er dog retrograd. Så måske er der mindre kamp, mere overgivelsen til nydelsen. Chiron er her for at aktivere vores sensitivitet, vores sårbarhed. Så måske skaber oppositionen muligheden for at komme ned under overfladiskheden, hvad der aktiverer usikkerheden, i stedet for at tænke det er “de andre” eller “det er mig”, tænke nyt, måske se hvordan du kommunikerer med nye øjne. Og omvendt, hvis du har haft tendens til at være meget krigerisk i din ydre eller indre kommunikation, føle dig angrebet, “mig mod andre” tankegang, er det måske tid til at blive vækket til, hvordan det sårer dig eller sårer andre.

Sandheden og autentisk kommunikation er årets tema, så hvor er vi nødt til at give mere klart udtryk for vores behov, vores individualitet, vores grænser i stedet for at sige “vi gør det du har lyst til/det andre gerne vil have/jeg bevarer freden”, og hvor er det tid til at skrue lidt ned for krigeren og lidt mere op for diplomaten. Og retfærdighed kan derfor også blive et stort tema. Hvad er fair? Hvad er retfærdigt. Giver det overhovedet mening at tale om det ift. følelser og oplevelser i vores liv, hvis vi gør os selv til ofre i den tankegang. Hvis det udspringer af en straf/belønnings tankegang, som vi alligevel skal skrotte. Måske vi skal være mindre optaget af om livet behandler os fair, og mere optaget af, hvad vi selv kan gøre for at forandre det. For vi har poweren. Vi har altid poweren.

https://astroswan.dk/playshops/playshopchironaries