HVORDAN PASSER VI BEDRE PÅ DET BLØDE  – NYMÅNEN I FISKEN 🌊💗

Nymånen falder i 26 grader Fisken i morgen kl. 14.11 og går ud af kurs med det samme. Så gem jeres nye initiativer til Månen går ind i Vædderen senere på dagen, og overvej måske i det hele taget, om der skal pushes på så meget nyt, nu der er en retrograd i Vædderen lige om hjørnet.

Fisken er det sidste tegn ud af de 12, og det er dermed også året sidste nymåne i dette astrologiske år, da året ikke følger kalenderåret men går fra Vædder til Fisk og dermed fra april til marts. Fisken er dermed både livmoderen, der bærer på det nye der starter når Solen går ind i Vædderen og samtidig graven, der tager i mod alt det vi afslutter for at gøre os klar til nye begyndelser. 🌟

Fisken er dermed det der indeholder alt – også modsætningerne. Lyset overfor mørket. Altid at kunne se tingene fra en anden side, realiteten overfor fantasien, ekspansion overfor minimering, det bevidste overfor det ubevidste. Dvs. der er altid noget der hiver Fisken i en anden retning end der hvor den bevæger sig hen. Det gør at tingene kan blive meget flydende det næste stykke tid, for hvad er det helt vi ønsker, og kan vi holde fast i det, når andre ting/følelser/relationer trækker i os. Så der kan være et tema om at få afsluttet de løse ender. For måden du afslutter ting på kan have en afgørende betydning for, hvordan du begynder nye.♡

OVERORDNET TEMA FOR NYMÅNEN

Med Fisken er det de emotionelle nye begyndelser. Særligt når både Solen, Månen, Chiron, Neptun og Juno står her. Der er derfor noget du må slippe. Noget andet der hiver i dig, som du må lade gå. Du kan ikke tænke dig eller rationalisere dig til det – men Fisken handler alt om intuitionen. Du er nødsaget til intuitivt at kunne mærke det eller blot at gå med et flow. Se hvor nye ting åbner sig, og omvendt hvor du møder modstand. En lukket dør er ikke en indikation på, at du skal banke hårdere – den er lukket af en årsag. Fordi tiden ikke er rigtig, eller fordi du slet ikke skal den vej. Du skal derfor hæve blikket fra den lukkede dør og se rundt, så du kan få øje på den vidt åbne dør. Den vej du godt ved du skal. Også selvom vejen ikke altid er uden omkostninger eller der er frygt forbundet med den.

Med Fisken handler det også om et højere kald. Uselviskhed, spiritualitet, drømme, meditation alt hvad der kan bringe dig nærmere din sjæls ønske, er det vigtigt at ære nu. Alle aktiviteter der er meget yin, blide, bløde, med god tid som modvægt til alt den yang der er pt. og som generelt er et tema i vores tilværelse.

Hvis ikke du har været så god til at lytte, og du er fortsat i den komfortzone og ikke har kunne give slip for at korrigere retning, kan denne nymåne ryste dig. 

Omvendt hvis du allerede har været god til at lytte, kan det blive kulminationen. Der kommer måske en større kontakt til det spirituelle. Det der er større end dig. Det der er magisk, kreativt, kunstnerisk, fyldt med følelser, intuition, fantasi og poesi. Det der bor i din sjæl og som ønsker at folde sig ud. Men det kræver, at du slipper noget først. At du måske bryder uskrevne regler eller udvisker grænser, du har sat for dig selv.

DET ER EN MAGISK TID VI LEVER I 💫🌟

Fisken som sidste tegn afslutter dermed en cyklus, der har handlet om 2017. Men vi afslutter faktisk også en cyklus, der har handlet om de sidste 3 år, da Mars går fra Skytten (og Skytten var et hovedtema de sidste 3 år) til Mars i Stenbukken i morgen. Derudover afslutter vi en cyklus der er forbundet med de sidste 8 år, da det her er sidste gang Chiron vil være i Fisken, samtidig med vi har en nymåne i tegnet, og for det ikke skal være løgn, så afslutter vi faktisk også en cyklus der er forbundet med de sidste 50 år, da Chiron er på vej ud af Fisken, og ind i Vædderen, og dermed selv starter en ny cyklus.

Wow – det er magiske tider vi lever i.

Det vi må slippe er forbundet med noget følelsesmæssig karma. Noget der måske rækker sig langt tilbage i vores families eller samfunds historie (50 år?), som vi har taget med. Noget der handler om det at vise sårbarhed, følelser, familie og hvad der skal til, for at man hører til og bliver accepteret. VI har nu mulighed for at slippe anspændtheden og modstanden og bevæge dig op i en ny og højere vibration. Vi bærer alle rundt på en masse emotionel energi som tilhører andre (familie, venner, kærester) og det er tid til at slippe det og skille dig af med alt der giver negativitet, føles giftigt, dysfunktionelt osv.

Nymånen ligger igen i slutningen af en måned, så den sidste måned har vi på mange måder stiftet bekendtskab med Fiskens energi – det at være empatisk, selvopofrende, det at give ubetinget, spiritualitet, følsomhed, det kreative og næsten uvirkelighed, men måske også eskapistisk, forvirret pga. manglende evne til at skelne det vigtige fra det uvigtige, manglende bevidsthed om sig selv, afhængighed af ting eller mennesker, følelsen af offer/frelser/martyr, og illusioner der brister.

En masse gamle følelser er måske dukket op til overfladen, nogle mere pæne end andre, som det allerede har lykkedes os at slippe.

Og så skete der det, at Merkur og Venus gik ind i Vædderen og det gjorde måske, at vi blev skubbet ud af vores komfort zone eller ud af balance. Måske næsten umærkeligt. De af jer med en stærk Fiske energi i jeres horoskop, vil måske nok have mærket det mest. En oplevelse af at have svært ved at skelne mellem, hvad I selv ønsker, og hvad omverdenen foreslår eller ønsker, at andre pludselig sætter tempoet og agendaen, følelsen af at have mistet kontrollen/styringen, eller følelsen af at have mistet kontakten til sine følelser. Merkur i Vædderen kan med sin kontante og utålmodige form, have fået os til at tvivle, at føle os forkerte eller lignende.

Nymånen i Fisken giver os muligheden for at gøre det om. Ikke mindst fordi Merkur går retrograd i næste uge. Men alt dette skulle også ske af en årsag. For ellers var vi ikke blevet skubbet helt derud, hvor vi pludselig mærkede, at det vi ellers troede vi havde styr på, det sår vi troede vi havde helet, måske stadig føltes ømt.

DET BLØDE ER FOR BLØDT OG DET HÅRDE ER FOR HÅRDT ❣️

Det er som om energien fortælles os, at det bløde i os skal beskyttes mere af os, af noget fast, og det hårde i os, skal bløde mere op. Det kan være holdninger vi er for hårde på, eller måden vi kommunikerer, eller de krav vi stiller til os selv, og alt det vi bør præstere i den store verden. Vi er for autoritative, dominerende, intimiderende. Det er derfor Mars nu er blevet ”genfødt”, så vi får muligheden for at se lidt nærmere på det og bløde det lidt mere op til et modigere udtryk.

Omvendt er det bløde for blødt. Og det bløde er den feminine del af os. Altså den der både bor i mænd og kvinder. Vi giver måske til andre, uden at have sørget for nok til os selv, lader os såre af andre, hvor vi burde have sagt stop og sagt fra, vi tager for meget ansvar for andre uden at tage ansvar for vores egen glæde og trivsel. Vi giver op, uden at kæmpe for det vi tror på, vi skammer os over uperfektheder der er helt naturlige og menneskelige, og vi giver andre vores styrke og vores autoritet, i stedet for at beholde den selv, og ender med at føle os små og forkerte som ofre, fordi vi tænker anderledes, opfører os anderledes eller føler andre ting end andre.

Og her kom Venus i Vædderen så måske med en håndsrækning. For hun ønskede det feminine skulle tænke mere på sig selv, være mere kontant og direkte og tage styringen og føle power. Men det er ikke utænkeligt, at vi så blot er hoppet over og har synes vi skulle ”mande os op”, har handlet os ud af følelserne, er blevet mere utålmodige, krævende og dominerende – og så er vi lige vidt. Det bløde skal ikke blive hårdt – det bløde skal skærmes af noget, beskyttes af noget, der er fuld af power men hverken er defensivt eller aggressivt. For kun sådan bliver det yang/maskuline/Mars energien for alvor genfødt og hævet op i et højere udtryk

NYMÅNEN CONJUNT CHIRON – HVAD LÆRER VI, NÅR DET GØR ONDT? 😔💔

Og det vi står tilbage med ved nymånen er måske smerte. For nymånen står samme sted som Chiron, ”the wounded healer”. Asteroiden der gennem vores sår lærer os, hvordan vi heler os selv, og hvordan vi heler andre. Fordi smerte nu en gang har vist at være en af menneskehedens største læremestre. Og hvis vi for alvor skal starte noget nyt, er vi nødt til at hele noget op – også det aller dybest nede.

Og energien fra sidste måneds nymåne bygger videre på den her nymåne, så hvor vi sidste måned skulle åbne os for at tænke tingene anderledes og på en ny måde, skal vi måske overføre dette til vores følelser. At vores tanker er med til at skabe både negative og positive følelser, og at vi dermed i høj grad selv er herre over, hvordan vi føler. For når vi tager ansvar for vores sårbarhed og gamle sår, beskytter dem, så mister de magten over dig. Og dem der prikker til sårbarheden, mister også magten over dig. 

Måske vi havde behov for at blive skubbet herud for at forstå, at det ikke hjælper at flygte fra følelserne, fordi de så sætter sig som skader, depressioner og afhængigheder i vores krop, men vi er nødt til at deale med dem. At vi heller ikke kan fortabe os i vores følelser og gøre os selv til ofre, da vi er nødt til at tage ansvar for vores del i historien. Og at vi skal være taknemlige for den smerte vi har mødt, da den gør os til de mennesker vi er og altid hjælper os til at lære noget nyt om os selv, og om livet. For smerten forsvinder, så snart den er færdig med at lære dig det, du skal lære. Det kan være smerten ved at blive afvist, der forsvinder, når du forstår, du blev afvist, fordi der findes noget andet og bedre for dig derude, eller smerten ved at miste, der bliver mindre, når du forbinder dig til tanken om, kærligheden består, selvom folk er fysisk borte.

Vi er nødt til at slippe noget ego her for at lære noget af den lektie, og forstå at andres handlinger ikke altid handler om os, men mere om dem. Og samtidig er vi også nødt til at styrke vores indre kerne, indre jeg, for at kunne mærke hvad vi skal slippe og hvor vi skal stå fast. Og det gør også, at vi bliver kaldet til bordet, hvis vi indtil nu har klaret os igennem ved en ”spiritual bypass”, der ofte kun er et dække over usunde eller dysfunktionelle relationer. 

Når Månen og Chiron står sammen, er det moderen der bliver såret eller helet, alt afhængig af hvor langt vi er i vores rejse. Det kan være vores fysiske mor, vores egen rolle som mor, eller vores indre mor. Måske går det op for os, at vi er er nødt til at tage større ansvar for vores egen selvomsorg, for at gøre os selv glade, for at vi er i stand til at give omsorg til andre, inkl. vores børn. Og det stiller krav til vores Mars/maskuline/yang energi. Så vi mærker måske også, at vi bliver såret på den - eller at vi har helet den.

ER VI MÅSKE MERE ENS END FORSKELLIGE? 

Hvis vi har brugt det potentiale der var i sidste nymåne, er vi trådt ud af gruppepres, ud af behov for konformitet, ud af codependant relationsmønstre, hvor vi ønsker og kræver at andre skal opføre sig på bestemte måder, og er klar til at stå frem i vores kreativitet, vores mod til at tro på noget større, vores evne til at give udtryk for vores behov, og til at overgive os, tilgive og acceptere frem for at dømme.

Vi er derfor nødt til at gå ud fra, at andre også tager ansvar for at varetage deres egne behov, så vi ikke skal gøre det, samtidig med at vi selvfølgelig også skal have forståelse for, at andres behov ikke nødvendigvis er de samme som vores egne.

Denne her nymåne handler i høj grad om at acceptere, at vi alle har vores måde at være i livet på, herunder hvordan vi føler og reagerer, og at vi er nødt til at give plads til at man kan føle og reagerer anderledes, end vi selv ville have gjort. Uden at dømme. Så det er noget vi mærker i hjertet frem for blot at tænke det. Uanset om det gælder vores familie, børn, venner eller ude i den store verden. Vi er nødt til at stå stærkt i vores sandhed, men samtidig at blive ved med at være nysgerrige på andre, blive ved med at ønske at lære. Ellers har vi mistet os selv, eller lukket os - også følelsesmæssigt. Og da Mars i Skytten står i sin aller sidste grad, er det nu vi har muligheden for at vise, at vi har lært det. Eller omvendt muligheden for, at det ender i konflikt om sandheden, og fronter der er trukket så skarpt op, at vi ikke kan finde hinanden igen.

For først når vi giver plads til individualiteten, herunder det uperfekte, kan vi finde hinanden. Også følelsesmæssigt. Fordi vi mærker respekt, fordi vi oplever vi bliver set, og måske også at vi bliver holdt af ubetinget, og dermed selv kan give forståelse ubetinget. At respektere individualiteten mindsker polariseringen både på mikro niveau i vores familier og på makro niveau i vores samfund. Det betyder ikke vi skal acceptere dominerende, bølleagtig, diskriminerende adfærd. At forstå hvor folk kommer fra, og hvorfor de opfører sig som de gør, er noget helt andet end accept af adfærd. Men hvis vi forstår det, kan de måske føle sig set, og dermed måske åbne den lille sprække der er nok til at en dialog kan starte, til at vi kan lære noget, vise sårbarhed og til vi kan have fokus på, hvor vi er ens frem for, hvor vi er forskellige.

Men husk det er Fisken… så der skal ikke handles hurtigt, selvom Merkur og Venus i Vædderen står og presser på. Tag dig tid til at finde ud af, hvordan det skal gøres – hvordan tingene næsten kan opløse sig af sig selv, hvis du undlader alt for meget handling i dagene lige omkring nymånen. Overgiv dig til det der sker og stol på, at du bliver ført præcis den vej, du skal. Du behøver ikke kæmpe længere.

Og del meget gerne jeres oplevelser. I står helt sikkert ikke alene med dem 🙏🏻💙