NYMÅNEN I TVILLINGEN

I morgen onsdag lander nymånen kl. 21.43 i Tvillingen i den 22. grad. Den går ud af kurs præcis samtidig indtil kl. 9.09 torsdag morgen, så jeg ville vente med at skrive nymåne intentioner til torsdag (hvor månen har bevæget sig ind i Krebsen).

Som jeg har nævnt et par gange er alle bevægelser på himlen en del af en større fortælling. Og i fortællingen om 2018, er vi nu nået til kapitel 3, det astrologiske års 3. nymåne.

FORHISTORIEN
Den første måne handlede om turde se verden på en hel ny og mere barnlig måde, være modige og nysgerrige, gå til os selv og ny udfordringer med en Pipi Langstrømpe approach, og den var forbundet til Chirons bevægelse ind i Vædderen, for at lære os noget mere om vores sårbarhed/smerte og indre styrke. Den anden nymåne handlede om at turde åbne vores hjerter, hvor meget power der er er i kærlighed og hvordan den kan ændre vores liv og verden, at blive vækket til betydningen af vores krop, til nye værdier og måske også til større nydelse, og den faldt sammen med Uranus bevægelse ind i Tyren.

TEMAET FOR NYMÅNEN
Og nu er vi nået til årets tredje måne, den der handler om kommunikation og intelligens. Den der vil lære os at kommunikere og tænke på en HELT ny måde. At begynde at kommunikere fra hjertet frem for med hovedet. At turde kommunikere vores sandhed også selvom den ikke er i overensstemmelse med gruppens, og samtidig vide, at det er vores sandhed ikke alle andres sandhed. Og ikke mindst at stille nysgerrige, kærlige spørgsmål og lytte for at forstå og rumme andres sandhed. For at vi kan det, skal følelserne med i kommunikationen. Ikke som en ubekendt medspiller, der gør at vi reagerer instinktivt eller defensivt, men i form af direkte kommunikation af følelser og omsorg men også i form af at give større plads til den intuitive og non-verbale kommunikation. Der hvor vi mærker hvor den anden er, uden der behøves mange ord. Hvor den følelsesmæssige intelligens der kommer i fokus.

Vi er et i måne år, og derfor er både ny- og fuldmåner kraftigere end vi plejer at mærke dem, og denne her nymåne er i fællesskab med de næste 2 alle sammen supermåner (dvs. at månen står tættere på jorden end normalt) – og dvs. endnu kraftigere end sædvanligt.

Samtidig er vi nu halvvejs gennem året, så måske vi gør lidt status. Hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen. Hvad har de sidste 6 måneder handlet om, og hvad ønsker vi de næste 6 måneder skal byde på.

LIDT FLERE DETALJER OM NYMÅNENS ENERGI
Normalt med en nymåne i Tvillingen ville temaet omkring 2 af noget gå igen, som i 2 valgmuligheder, to sandheder, to veje at gå. Det kan jeg ikke udelukke nogen stadig vil opleve, men fordi den står i kvadrat til Neptun, så sker der noget andet her. Det vi troede var fakta, logik og information vi kunne regne med, opløser sig måske. Neptun opløser og skyller væk. Måske har vi overset noget. Måske skal vi erkende, at der reelt ikke er 2 muligheder men kun 1, for den anden opløser Neptun. Den anden var måske blot en illusion eller noget vi er nødt til at slippe, fordi den taler til noget lavere i os frem for noget højere. Eller det vi troede var fakta var en spiritual bypass, hvor vi har sprunget noget over.

ET SKRIDT AD GANGEN👣
2018 vil utvivlsomt have os op i et  højere udtryk. For når Neptun er i spil kommer vi ikke uden om spiritualiteten, og det at forbinde sig til noget større/helheden/hinanden. Der hvor Tvillingen bliver brobyggeren mellem det der bor i vores hjerte, vores sandhed og det som vi tænker og kommunikerer. Så vi er i stand til at tale vores sandhed højt og tydeligt. Nymånen i Tyren hjalp os med at blive klar på vores egen værdi og vores værdier, nymånen i Tvillingen tør lægge dem til grund og tale derud fra.

Men ingen af os kan ”snyde” os derop i det højere udtryk. Det højeste udtryk måske. Vi er nødt til at tage alle skridtene. At kunne kravle før vi kan gå. At sætte grænser, før vi opløser dem. At grounde os selv, før vi flyver afsted ud i Universet. At hele vores egne sår og skygger før vi heler andres. Og ingen af os kan dømme hvor andre er i den proces eller sammenligne vores proces/sandhed med andres. Vi har alle noget at lære af hinanden, uanset hvor oplyste eller uoplyste vi er og kan kun være nysgerrige og lyttende for at forstå andre bedre, og dermed dele af os selv bedre.

Derfor er der også stadig en følelse af at kunne blive trukket tilbage i fortiden, for at vi kan få øje på de sidste skygger, slippe og tilgive (os selv måske) og måske endda få bundet en knude på noget, som har været uafsluttet. Det er formentlig situationer, tankemønstre (tankemylder), overbevisninger eller kommunikations mønstre som må genovervejes. Vi kan godt have en følelse af at være fanget, at der ikke er vej ud, eller en vej frem, eller at denne her situation vi er i aldrig stopper. Du føler måske en håbløshed indfinde sig og en følelse af at sidde fast. En følelse af desillusionering. Pointen er at overgive sig. Ikke opgive! Men overgive sig. Overgive sig til den større plan. At vi ikke altid kan handle, tænke, bekymre, planlægge og kontrollere os ud af tingene, men at vi må lade os flyde med, fordi vores egen evne til at styre og kontrollere er stækket, når Mars går retrograd. Hvis du kan mærke en tendens til at isolere dig, føle dig anderledes og ikke som en del af gruppen, så er du nødt til at handle. Og gerne gennem kommunikation. For vi er alle sammen i den samme båd i øjeblikket, den påvirker os blot på forskellige områder af livet. Så del hvordan du har det og mærk, hvordan gruppen/andre kan hjælpe dig gennem opmuntring og varme ord. Vi må stadig ikke glemme tilliden. Tilliden til universet og hinanden.

TROR DU PÅ ALT HVAD DU TÆNKER? 👀
Nymånen er her også for at lære os, at vi ikke skal tro på alt, hvad vi tænker. At når vores tanker er fyldt med uro og angst, så er det ikke sandheden, ikke vores sandhed hvert fald.. Sandheden, dvs. det der er i alignment med vores sjæl fylder os med ro. Endnu en gang er der masser af luft (tanker) og vand (følelser), så i stedet for endeløse analyser og tankespind er vi nødt til at sætte grænser for os selv. Begrænse alle de tanker der dræner. Grounde os selv og komme ned i vores krop og væk fra vores hoved. Og måske også begrænse vores kommunikation. Vende os lidt indad frem for at spørge alt og alle til råds. Og prøve at høre svaret inden i os. Og hvis vi altid tror, vi skal klare det hele selv, er det måske på tide, at åbne dæmningen lidt, og lade andre komme ind for deres syn på sagen kunne måske give lidt ro.

AT TURDE ÅBNE OS FOR FORANDRINGEN 🌪
Vi er i en tid der føles som om alting forandrer sig indeni os og uden for os. Det er fordi, det er det det gør. Vi har været i og er stadig midt i et massivt energiskifte og det kan føles utrygt, når de trygge rammer inden i og uden for os forsvinder. Som nævnt føles mit hoved som budding i øjeblikket. Så det er helt afgørende, at vi bevarer jordforbindelsen. Tilliden til at vi har ret til at være her, som dem vi er. Og at det er ok at holde lidt fast i de ting der er trygge pt., så vi ikke går helt i overlevelsesmode og panik over at miste kontrollen. Men i det øjeblik vi bruger trygheden til at forsøge at gemme os fra sandheden og i høj grad for vores egen sandhed, så opstår der kaos. Så mister vi overblikket og fornemmelsen af, hvilken retning vi skal bevæge os. 

Tvillingen er forbundet til nervesystemet og er et af de tegn, hvor tankerne tydeligst afspejler sig i kroppens sundhedstilstand. Dvs., vores sundhed og helbred har direkte sammenhæng med vores tanker og overbevisninger. Med andre ord, vi bliver syge hvis vi bekymrer os, stresser og tænker negative tanker. Hvis ikke andet er en årsag til at se vores overbevisninger efter i sømmene, burde dette være det.

Der er noget vi skal slippe, noget vi skal acceptere, noget vi skal tilgive (i os selv eller i en anden) og en medfølelse vi er nødt til at vise hinanden. Tvillingens logiske og til tider distancerede og overfladiske kommunikation, kan godt øge følelsen af, at vi er forskellige, og Mars i Vandbæreren kan forstærke dette. Den sidste uges bølge af udenlandske celebre selvmord er måske en meget trist påmindelse om, hvor vigtigt det er, vi lytter til hinanden. Hører alt det der ikke bliver sagt, men som vi mærker. At vi handler på det og tager et ansvar for hinanden. Og bruger kommunikation til at give omsorg og give følelsen af fællesskab og inklusion, frem for at distancere eller ekskludere eller give følelsen af separation, blot fordi det er sjovt at være sarkastisk eller ”hård” og det med følelser eller sårbarhed kan være svært at rumme, eller vi selv er bange for at blive såret/afvist.

Nymånen i Tvillingen beder os om helt grundlæggende at kommunikere anderledes. Med os selv, med hinanden og med Universet. Med større varme og mere omsorg, hvor vi taler fra hjertet og står stærkt i vores sandhed. Vi kan ikke længere blive på overfladen, vi skal dybere. Vi bliver mindet om, at passe på hinanden, når vi taler med hinanden, og sætter os ind i, hvordan andre kan opfatter det vi siger, når vi gerne vil sige sandheden. Eller lytter og stille kærlige spørgsmål, når andre fortæller deres sandhed. Nogle gange kan stilhed give mere omsorg end 1000 ord.