NYMÅNEN I VANDBÆREREN

I aften kl. 22.04 falder nymånen i Vandbæreren, på en 4’er dag. Og går først ud af kurs natten til onsdag.

 4 tallet er forbundet med Uranus, der er Vandbærerens regerende planet, og det sidste aspekt månen foretager i Vandbæreren inden den står helt samme sted som Solen og bliver til nymånen, er et dynamisk aspekt til– rigtig gættet – Uranus i Vædderen.

Denne her nymåne handler i den grad om at blive vækket, vågne, gå nye og egne veje og finde lidt mere af sin indre rebel frem i relation til vores følelser.

Nymånen og solformørkelsen i Stenbukken viste os måske skyggerne af vores ego. Følelsen af usikkerhed, utilstrækkelighed, at skulle præstere for at få kærlighed, hårdhed (overfor os selv), frygt, men også dominerende autoritet, overdreven ambitiøsitet, ansvar og fokus på mål og planlægning og meget andet godt.  

Fuldmånen i Løven ønskede vi trådte ind i følelsen af at være unikke, træde op på vores indre trone, at leve mere i nuet, lege mere, følge lysten mere men også at slippe stoltheden, slippe behovet for at dominere og gøre andre mindre for vi selv virkede større, umodenheden og behovet for andres anerkendelse.

Og nu er vi så klar til nymånen i Vandbæreren. Der igen falder i 15 grader af tegnet, og dermed bærer en 6’er energi – en Venus energi vedrørende selvværd, penge, relationer og det feminine.

Derudover så falder Vandbæreren, præcist i midten af årets vigtigste aspekt (læs tidligere opslag) mellem Saturn i Stenbukken og Neptun i Fisken.

Vi er nødt til at få tankerne og overbevisningerne med, hvis vi skal gøre drømmen til virkelighed. Hvis vi skal gå fra en traditionel (gammeldags) patriarkalsk tankegang til en tankegang om, at vi alle er et. Fra hårdhed og pligt til ubetinget kærlighed til os selv. Eller først kroppen der skulle med (Stenbukken), så hovedet (Vandbæreren) og så hjertet/sjælen (Fisken).

Hvis vi skal gøre drømmen til virkelighed, er vi nødt til at tænke nyt og anderledes. Gøre tingene på en ny måde. Og selvfølgelig har nymånen sørget for det, ved at det første aspekt den laver efter den har været eksakt er at stå præcis samme sted som Merkur i Vandbæreren. Nye tanker, idéer og kommunikation, skal vække os, til at se, hvordan vi kan gøre tingene på en måde der lander mellem struktur/planlægning og flow. Mellem frygt og tillid. Mellem grænser og det grænseløse. Mellem business og kreativitet. Mellem det traditionelle/certificerede og det intuitive.

Vi er nødt til at bygge den bro følelsesmæssigt og kommunikationsmæssigt, da tankespringet ellers bliver for stort. Med respekt for det vi kan bruge fra fortiden men med blikket mod fremtiden. Og måske endda sådan, at fortid bliver fremtid, da vi pludselig kan se, at det er gammel, gammel viden om mennesker, naturen, Universet m.v. vi skal have frem for reelt at gå nye veje. Det er den smukkeste cykliske symbolik 🌀

Og vi kan ikke gøre det alene men huske, at ”it takes a village”. Så det er nu vi kan række ud mod vennerne, netværket, grupperne og gerne via internettet, for at finde vores tribe, dem der kan hjælpe os videre.

Hvis vi skal gå fra en traditionel gammeldags tankegang til en tankegang om, at vi alle er et, mere feminint og blødt, så kræver det aller første skridt, at vi som det mindste tænker, at vi alle er lige. Og behandler hinanden lige. Og vurderer hinandens behov som lige. Og har respekt for den lighed. Lighed betyder ikke vi er ens eller homogene. Det betyder blot at vores forskellige behov har lige stor ret. Uanset status, eller hvordan vi ”bedømmer” andres behov. De er lige. Det betyder ikke, at nogen ikke kan være udpegede som ledere, men de har kun den autoritet i kraft af den gruppe, der har udpeget dem, og kun så længe de evner at motivere, gå forrest, tage ansvaret og turde være modige. Og ikke mindst lytte på dem de leder. Borgerforslag anyone ;)

Og lige præcis det med ligheden skal vi tilbage til på mange andre områder. Autoriteterne på alle planer, for landet, virksomhederne, brancherne og i familien er nødt til at vise en anden ydmyghed i den rolle de har fået. De har til opgave at tænke nyt og skabe løsninger der er win-win for alle i gruppen de leder. Ikke kun for dem der råber højest, er hurtigst, er ældst, har flest penge, men for alle. At udvise en medfølelse og empati for dem der ikke umiddelbart er som en selv. For Vandbæreren ved, at gruppen kun består qua delene i den. Og hvis en celle er syg og mistrives, så betyder det noget for helheden. Det er  vigtigt for gruppen at tage hånd om det, da mistrivslen ellers hurtigt kan sprede sig til resten af gruppen. Det er det vores krop gør. Det er det vi burde gøre.

Og her er det nok tid til at lytte lidt mere på dem, der hidtil er blevet set som outsidere, tosser, ”hippier” og andre ”sorte får”og udstødte, som ikke er blevet vist anerkendelse og respekt. For Black Moon Lilith er allerede samme sted som månen i morgen tidlig. Måske er det tid til at invitere outsideren ind i varmen, lytte lidt mere på dem, erkende at de måske havde fat i den lange ende, eller måske blot lade sig inspirere af dem. Til at tænke nyt. Gøre nyt. For alt er under forandring.

Black Moon Lilliths rolle ved nymånen fortæller os også, at det vi hidtil har frygtet mest er det tid til at få op til overfladen, hvis vi skal gå mod fremtiden og drømmen. Med BML i Vandbæreren er det sårbarheden, blødheden, som Vandbæreren kan være bange for, hvilket igen går så godt i spænd ift. overgangen mellem den hårde Saturn og den bløde Neptun. Måske det er tid til at invitere den indenfor nu, hvis den ikke har haft så meget plads. Ikke være så hårde ved os selv. Og hvis vi har øvet det, er det måske er endda tid til at stå med større autoritet i de følelser, være stolt af dem, have tillid til følelserne og ikke skamme os over dem, eller være usikre på, om vi mærker rigtigt og stoppe med at rationalisere dem væk.

Måske er det følelsen af ikke at kunne bære mere ansvar og behovet for at gøre oprør. Måske er det følelsen af, ikke at ville domineres eller ignoreres længere og kæmpe for sit ligeværd. Vandbæreren bryder sig ikke så meget om konflikt, og kan være ret så konfliktsky og vælge at ignorere dem eller ”modparten”, og ellers henholde sig til logik og fakta uanset konflikter som regel altid handler om følelser. Men med Uranus og BML i spil, tror jeg ikke konflikter kan eller skal undgås, og slet ikke, hvis vi ikke plejer at have konflikt/sætte grænser i de situationer. Omvendt kan Vandbærerens energi godt bruges til lige at distancere os lidt fra situationen, tælle til 10 og se det hele mere objektivt. I ved selv hvornår og hvordan J

Med nymånen følger det kinesiske nytår i morgen, og efter et år med den ret territoriale og hjemmehyggende jord hund, så er det tid til den noget mere sociale jord gris. Hvad denne energi betyder i sammenhæng med 2019’s øvrige astrologiske aspekter, kan man læse i min eguide for 2019, og du kan stadig nå med til min Facebook live om 2019’s energi, hvor jeg vil fortælle meget mere om jordgrisen (og meget andet), den 6. februar kl. 19.00. Du kan booke lige HER.