SATURN RETROGRAD I STENBUKKEN

Saturn i Stenbukken går retrograd i nat, og da Saturn og jeg har en lang historie sammen, har jeg lidt at sige om den planet og retrograden. Saturn går retrograd i den 9. grad og går tilbage til den 2. grad, hvorefter den går direkte igen den 6. september. Dvs. dens skyggeperiode startede allerede den 10. januar – og alt det vi har været henover vedrørende autoriteter, begrænsninger m.v. i den periode, skal vi nu genbesøge, for at lære noget mere, forstå noget mere, så vores Saturn udtryk kan blive så rent og så højt i sit udtryk som muligt.

HVAD SATURN KAN LÆRE OS?
Saturn er planeten for begrænsninger, skepsis, forsigtighed, frygt/angst, kontrol, mådehold, autoriteter, ansvar/pligt , struktur, planlægning og modenhed, og i Stenbukken står den i dette tegn, hvor den hører hjemme. Den er altså super stærk her.

Det som Saturn repræsenterer, bliver derfor ofte forbundet med noget dårligt. Det gør det måske dels, fordi vi er knap så gode til at finde glæden og læringen i begrænsninger og blot oplever det som modgang, og måske fordi, at følelser som frygt - der engang reddede vores liv fra vilde dyr og derfor var vores bedste hjælper – i et moderne samfund, hvor hjernes evolution ikke er fulgt med, ofte slet ikke ”kender sin funktion”, og derfor producerer angst og frygt i forbindelse med ting, vi måske ikke reelt burde frygte, ligesom ord som ansvar og pligt i et samfund, hvor forventninger, arbejdsbyrden og tempoet ofte er skyhøjt, giver de fleste røde knopper.

Men Saturn i sit høje udtryk giver os disciplin evnen til vedholdenhed, tålmodighed og i det hele taget større indsigt i vores egen formåen. Saturn handler om at finde sin indre autoritet, sin indre varme og omsorgsfulde far og kende sine begrænsninger og modnes af dem. Vide at de i deres kerne er til for at hjælpe os.

Saturn har aldrig ønsket at vi skulle tage ansvar for ting der ikke er vores, selvom verden har tendens til at pålægge os alle for meget ansvar (og andre steder for lidt).

Den lave energi af Saturn er den sky, deprimerede, over kontrollerende, overansvarlige, ensomme arbejdsnarkoman, eller alternativt den der slet ikke vil vedkendes sin Saturn, dvs. flygter fra sit ansvar/arbejde, ikke respekterer autoriteter, ikke respekterer et nej eller begrænsninger (på den dårlige måde), ikke vil modnes. I begge tilfælde har frygten taget over. Som regel frygten for ikke at slå til, der så kan vise sig på to forskellige måder.

Som alle andre planeter kan Saturns indflydelse i vores horoskop blive lidt forvrænget, dvs. der kan være et overfokus eller et underfokus på Saturns energier. Og stor Saturn indflydelse kan være et tungt åg at bære, hvis man ikke forstår det som en guide.

For den ægte Saturn er ikke uden varme. Hvis man lærer at begrænsningerne er til for at hjælpe én (du får hvad du har behov for, ikke hvad du ønsker) og udvikle en i den retning, det er meningen man skal gå – så bliver de hårde lektier pludselig meget værdifuld livsvisdom. Derfor forbindes Saturn også med den gamle sjæl, med langt større indsigt og klogskab end sin alder.

Saturn i dit eget horoskop (både som planet og der hvor du har Stenbukken/10.hus stående), vil derfor ofte være der, hvor du føler der mødt af begrænsninger, eller oplever du skal arbejde hårdere end andre.

SATURNS INDFLYDELSE - ET OPGØR MED DEN "GODE" PROTESTANTISKE ARV 😉

Saturns indflydelse kan føles som om, at vi har bygget en stor mur rundt om det område i vores liv. Men det er ikke det Saturn ønsker. Murene har vi formentlig bygget for at beskytte os selv som små, og udviklingsopgaven består så i, at tage den læring med fremadrettet, og vide, hvornår muren skal pilles ned, og hvornår vi i stedet kan nøjes med at lære at beskytte os selv frem for at bygge en mur.

Saturns fordrejede udtryk kan vise sig som, at vi straffer os selv. Hvis man har meget Saturn indflydelse kan man hurtig komme til at anskue andre som autoriteter. Også selvom de slet ikke har fortjent det, fordi de måske reelt set lægger det ansvar de selv skulle bære over på andre. Hvis I er ligesom jeg (med meget stærk Saturn indflydelse) er det ikke sikkert I har haft blik for det, men blot har bukket nakken, når andre har bedt jer om at tage mere ansvar, gøre det bedre eller måske ligefrem har afvist jer, fordi I ikke gjorde det godt nok. Uanset at vi skulle have sat en grænse over for andre her. Uanset at vi ikke skulle have gjort andre til autoriteter. Og i sådanne tilfælde, er der meget, meget nemt at få en grundfølelse af ikke at have gjort det godt nok. Ikke at være god nok. Særligt hvis vi godt ved, vi ikke har opført os super modent. Og for os med meget stærkt Saturn udtryk er det ikke usædvanligt at vi blot en gang imellem har brug for at træde på stregerne fordi resten af vores liv føles så holdt, og som om vi hele tiden bliver målt mod den hårdeste målestok. I sådanne situationer, kan vi meget hurtigt komme til at straffe os selv (et fordrejet/gammeldags) Saturn udtryk. Den straf møder vi i andre der straffer os, afviser os, oplevelsen af at universet straffer os. Men faktisk er det blot vores egne tanker om os selv, vi spejler ud i verden. Og her er en Saturn retrograd fantastisk til at få sluppet den straf, holde fast i at vi blot er mennesker, fulde af fejl og gør vores bedste. Og få taget autoriteten tilbage til os selv.

Hvis man føler snerten af den lave, tunge energi er det tid til at give slip. Saturn ønsker ikke, at vi går rundt og er ulykkelige, blot at vi tager ansvar for det der er vores og udvikler os. Og det kan sagtens være at tage ansvar for sit eget liv, sin egen lykke, trivsel og glæde, sit indre barn og sit helbred.

Saturn retrograd i fødselshoroskopet mener nogen er udtryk for, at man ikke lærte Saturns lektie i første runde og nu får chancen igen. Det betyder IKKE, at du ikke respekterede ansvar og begrænsning – det kan i lige så høj grad betyde, at du overfortolkede ansvar og frygt og levede det fordrejet. At dit liv var et langt stort tungt åg. Begivenheder eller relationer, vil blive ved med at forstærke denne følelse af begrænsninger, indtil du har lært at tage autoriteten tilbage til dig selv, og begrænse dit ansvar for andre. Og når du har lært det du skulle, vil du blive belønnet - ikke med det du tror du ønsker dig, men med det du har behov for, og som du formentlig vil sætte meget større pris på, på sigt.

Derfor er en Saturn retrograd periode til for, at du kan genoverveje, perfektionere og stabilisere dine ansvarsområder og pligter, og give slip på dem du ikke bør have/har ansvar for, men som du alligevel har påtaget dig. Derfor er perioden heller ikke den bedste til at påtage sig nye opgaver, men i højere grad for at genoptage gamle projekter/forpligtelser eller fortsætte med det man har, eller mindre.

Saturn retrograd skal få os til at genoverveje,  hvor meget vi kan påtage os før vi føler os frustreret, fanget, tunge, straffet, begrænset eller overvældet (Saturn i ubalance), og at evne at sætte grænsen for os selv og for andre før det sker. Selv at sætte tempoet, sætte rammen, tage autoriteten tilbage til os selv og mærke vi følger vores hjerte. Når vi handler i overensstemmelse med vores hjerte, er det ikke (så) svært at være tålmodig, moden og tage ansvar, da det føles helt rigtigt.💗