SOLEN GÅR IND I FISKEN

Vi går fra det mere intellektuelle lufttegn Vandbæreren til den emotionelle, intuitive og meget sensitive Fisk.

Der hvor vi har været mere uafhængige og distancerede, kan det nu blive svært at opretholde med Fisken, da den grundlæggende ønsker at smelte sammen og opløse. Hvis vi har nogle meget firkantede grænser eller idéer, kan Fisken derfor hjælpe til at opbløde disse lidt, mens hvis vi omvendt har svært ved at sætte grænser er det nu du faktisk skal trække i den modsatte retning, så og vende den bløde, lyttende, ubetingede empatiske fiske energi indad mod dig selv og ikke udadtil.

Vi kan kun opløse noget der er der i forvejen. Så hvis du ikke har grænserne, er det ikke dem der skal opløses, men måske i stedet på de overbevisninger du har med dig, der handler om, det ikke er ok for dig at sætte grænser?

Fisken er netop på grund af denne grænseløshed fantastisk til at vise empati, medmenneskelighed og selvopofrelse og dette er derfor også nogle egenskaber vi og verden kan øve os på den næste måned.

Hvis dyrekredsen med de 12 stjernetegn kan ses som symbol på menneskets rejse gennem livet, så er det 12. hus, vores alderdom tiden for afslutninger og hvor vi skal give slip. Det 12. hus er huset for vores drømme, spiritualitet, det underbevidste, overgivelse, tilgivelse og accept. Og faktisk også for det der forbinder sig til vores tidligere liv, eller noget af det der er placeret i os på fosterstadie/før fødselsstadie.

Og det er også et tal der giver 3 og dermed årets energi. Sidst vi havde meget fiske energi var i december med Mars her. Så vi begynder måske igen at mærke al det nye boble og gøre sig klar til det der starter, når Solen går ind i Vædderen. Og bliver derved måske samtidig opmærksomme på, noget af det der skal afsluttes og slippes, for at vi kan træde ind i al det nye i 2019 har at byde på.

Det er derfor også blevet tid til at se på, om der er ting tilbage i vores liv, vi er nødt til at give slip på for at give plads til det nye. Nogle gange er det rent fysisk i form af en forårsrengøring, hvor der skal ryddes op og smides ud som igen kan være en katalysator for at slippe gamle følelsesmæssige bånd. Al den energi, de tanker, de handlemønstre der er negative, eller måske blot fastholder der i fortiden, eller blot til året der er gået, alt det der afholder dig fra at gøre det du drømmer om og realisere den du er, må vaskes væk. Fisken giver slip på en rolig og meget flydende måde. Der kan sagtens være store følelser involveret og masser af tårer, men det er sjældent en kamp, eller en brat afslutning (som f.eks. i Skorpionen). Der er mere tale om en overgivelse til noget større. Det kan faktisk sagtens føles som noget der langsomt glider ud mellem hænderne på os eller vaskes væk af vandet.

Meget af det, der skal slippes forbinder sig helt klart til det ubevidste. De mønstre vi ikke har set tydeligt før, de motivationer der egentlig ligger bag vores handlinger, eller bag vores blokeringer, hvis vi skal være helt ærlige. Og nogle gange er det der skal slippes, blot den synsvinkel vi har på tingene. At noget er forkert, eller dårligt eller vi selv er det. Det at fixe eller se nogle af vores handlinger eller blokeringer som ”forkerte” er måske det der skal slippes.

At læse det her kan godt gøre en ekstra bevidst og man kan begynde at tænke over, hvor der skal slippes. Det er slet ikke nødvendigt. At give slip sker bare, hvis vi tør gå med flowet og overgive os. Fordi det nu er tid. Fordi Solen står i Fisken.

Omvendt kan Fisken også ende ud i eskapisme (fordi sensitiviteten bliver for voldsom) naivitet og helt at miste retning. For der er altid noget større der trækker i Fisken. Helt at opgive egoet og overgive sig til det større. Fisken kan altid sætte sig ind i andres følelser og der hvor de kommer fra, og hvad der er sandt/falsk eller realitet/illusion kan derfor være meget diffust. Fisk kan sanse alle følelser hos andre (har jeg ladet mig fortælle fra et par Fisk), de kan bare ikke altid skelne imellem om de er årsag til dem, eller for den sags skyld om det er deres egne.

Med Fisken har du ligesom med de andre tegn to valg, den høje eller lave energi. Du kan føle dig hjælpeløs når du blot flyder med strømmen, oplever at din tro på det gode/idealer og empati bliver udnyttet eller illusionerne brister. Eller blot føle dig overvældet og drænet. Men hjælpeløsheden er en del af illusionen. For du kan også vælge at transcendere den og give slip på følelsen. Vælge de personer fra der dræner dig, ikke længere se dig selv som offer, og vælge at takke for at illusionen er bristet, gå med flowet i tillid, så du nu kan bygge op fra et mere realistisk ideal.


Men du har brug for ro for at kunne det, så sørg for at afsæt rigelig tid til søvn, meditation, stilhed og rolige dage, så du kan lade op.

Så giv slip og lad universet vise vejen, og hav tillid til, at det der skal slippes bringer dig præcis derhen, hvor du skal være 🙏✨

Det her er første gang i 11 år, hvor Chiron ikke også samtidig står i Fisken. Og det kan pludselig give et helt nyt perspektiv på det, vi troede var den ”rigtige” måde at være i energien på. Give den mere rygrad og styrke, og måske også hjælpe med at give den nogle tiltænkte ”nej’er” og grænser og ikke mindst noget mere styring nogle steder og måske noget mindre andre steder. At erkende sine egne og andres begrænsninger og menneskelighed. At vi ikke skal være over mennesker, der ikke trigges (kun døde mennesker trigges ikke – selv de græske og de nordiske guder blev ret trigget 😉) eller der hver gang kan tilsidesætte vores egne følelser for at rumme andres behov og følelser. Bare fordi vi ved eller forstår, hvor andre kommer fra, gør det ikke deres adfærd ok, eller at vi skal imødekomme dem. For følelserne er jo netop en del af helheden, og hvis vi lader som om vi ikke har dem (eller kun de gode pæne af dem), så er vi ikke hele.