VENUS I FISKEN

I morgen aften går Venus ind i Fisken og i dag og i morgen er altså de sidste dage med Venus I Vandbæreren. Venus har her haft fokus på fremtiden, på ligeværd, på at gå sine egne veje. Men også på det intellektuelle, og det logiske. At koble både højre og venstre hjernehalvdel. Dette er en helt anden energi end Venus i Fisken, da vi går fra et lufttegn til et vandtegn.

Fisken er kendetegnet ved at være det sidste tegn af de 12, og symboliserer derved afslutningen på en cyklus, inden en ny skal startes. I år bliver det afslutningen af den cyklus der startede i 2018 og al det vi skulle lære om tillid og om det feminine. Tilliden til os selv (til at træffe de rette beslutninger og sætte grænser og passe på os selv), tilliden til andre og tilliden til Universet og at vi gerne må modtage fra det.

Vandets grænseløshed bliver i Fisken udtrykt som ønsket om at forbinde sig med noget større, eller ønsket om helt at smelte sammen med andre og opløse sit ego. I Fisken er Venus eksalteret (dvs. det er hendes favoritsted), fordi her er alt et, alt er kærlighed og kærligheden er ubetinget, og intuitionen og kreativiteten flyder ubesværet igennem hende.

Det betyder også, at det er det højeste og smukkeste udtryk af Venus, vi overhovedet kan finde. Forudsat, at alt det Venus i de øvrige 11 tegn har skulle lære os, er blevet integreret.

Hvis ikke, mangler vi noget. Vi har et blindspot, som med Fiskens ubevidste energi ofte vil være utydelig for os og få et grænseløst udtryk i det område. For, at det at smelte sammen med andet, giver det højest muligt udtryk, er vi nødt til at vide, hvad vi selv er. Hvad vi selv står for, være bevidste inden vi læner os ind i tilliden i flowet, i fantasien. For ellers kan det allerhøjeste og smukkeste hurtigt vise sig at være en illusion.

Vi er nødt til at integrere ego for at slippe det, at føle krænkelse for at tilgive den, at have gennemlevet svære følelser for at have empati og medfølelse for andres, at have følelsen af kontrol for at turde slippe den, at mærke hvem og værdien af, hvad vi selv er for at føle os forbundet til andre, og at have følelsen af tryghed for at kunne overgive os til flowet.

AT VÆRE I FLOWET

Når Venus står her, betyder det igen følelser, masser af følelser, intuition og masser af feminin energi. Venus i Fisken mærker alt. Venus i Fisken ønsker at lære os at være i flowet, og lære os, at vi alle er forbundet og ikke mindst, at vi alle også er forbundet til og gennem noget større. Merkur står her også stadig og er retrograd lidt endnu, så der er helt overordnet måske noget vi er nødt til at gentænke og slippe i forhold til de kollektive tanker om det feminine, det yin.

Hvordan al vores historie skrivning, vinkling af myter ja al fortælling i de sidste ca. 3000 år af, har bygget på et dominans/konkurrence/patriarkalsk (og delvist frygt) paradigme, og at det filter er blevet lagt ned over sandheden.

Hvad hvis fortællingen havde baseret sig på et yin/feminint/tillidsfuldt og ”alt er kærlighed” paradigme? Hvordan havde verden så set ud, ville der så have været ofre? Ville vi overhovedet have haft den velstand, og de fremskridt vi har set i verden, da frygt i den grad giver motivation til at handle og skabe?

Og hvordan vil verden se ud fremadrettet, hvis (når) vi formår at integrere de to paradigmer?

Vi har i de sidste næsten 16 år, alle haft en hel del store lektioner i forhold til det her med Fisken, fordi både Uranus, Chiron og den sydlige måneknude, har stået her. Dette har medført en kollektiv vækkelse af det feminine til spiritualiteten, oftest gennem smerten, gennem offerrollen. Der er lang tid til at den kombination inden for så kort interval vil ske igen. Så jeg mærker det som, om at de sidste 16 år virkelig har været afslutningen på Fiskens tidsalder, og at vi nu for alvor begynder Vandbærerens tidsalder, med større ligeværd mellem det maskuline og det feminine og med en smuk kombination af det logisk videnskabelige og det intuitive spirituelle.

For første gang i 8 år, står Chiron ikke i Fisken, så måske er denne omgang Venus i Fisken ret anderledes end vi har set længe, da ingen gamle sår (i det område) skal vækkes for at heles. (Medmindre vi måske har lidt hængepartier…. ❤️)

Når Venus så står her, så er der særligt fokus på kærlighed, værdier, økonomi, kreativitet og det feminine i os, og der er en mulighed for, at det hele vil blive lidt (endnu) mere drømmende og flydende.

Det der flyder væk fra dig og opløser sig mellem dine hænder, skal du ikke prøve at holde fast på, og det der flyder til dig er dit. Fisken er i flowet og stoler på flowet. Overgivelse er faktisk at tillade kontrol, fordi du ved, du allerede er i kontrol. Når du tror du skal tvinge ting til at ske, og presse for at de sker, så tror du faktisk ikke du er i kontrol, så tror du nok ikke på, at du har poweren. Når du overgiver dig til flowet, så læner du dig tilbage i, at tingene faktisk allerede er i perfekt kontrol. Du skal blot lade dig guide af intuitionen og ikke frygten.

Det betyder ikke at man skal være helt passiv eller ikke handle, men at du skal gå med intuitionen, følge de indskydelser og den guiding du får, gøre det der føles godt og holde fokus på dig selv og tiltrække. For hvis der er noget Venus i Fisken i den grad symboliserer, så er det law of attraction, og dermed, at det vi sender ud, også er det vi tiltrækker. Og når Venus i Fisken mærker alt, så mærker den også alle de små signaler som Universet hele tiden sender til os, guider os med, for at vi kan finde vej. Så måske er det tid til at tune ekstra ind på dem.

ALT ER KÆRLIGHED

Alt er kærlighed kunne sagtens være overskriften på denne Venus tur gennem Fisken. For det er præcis det Fisken ønsker vi skal se og leve. Og for at kunne det må vi i høj grad opløse vores ego. Og det ved Fisken godt – men desværre går den ofte i gang med øvelsen, inden den har en dyb og stærk følelse af selv (det med grænser I ved), og derfor kan det også ende i misbrug, afhængigheder, dysfunktionelle forhold, at lade sig udnytte eller ende i en offer-rolle. Så vi ikke tilgiver og hjælper osv. på baggrund af en spiritual bypass, hvor vi fastholder os selv eller andre i usunde roller, men gør det fra et sted, hvor vi står stærkt med masser af power og masser af selvværd, hvor vi har fyldt os selv op med kærlighed, og derfor snildt kan give både kærlighed, tilgivelse, medfølelse og omsorg til resten af verden. 

Så lad pengene flyde (der skal nogen ud, for at der kan komme nogen ind), kærligheden flyde, både til dig selv og andre og vær med dine følelser. Også dem der er svære. Og hvis smerten dukker op, så husk på, at den smerte ofte ikke er forbundet til vores sjæl, vores dybe jeg, men nok er opstået fordi vi er i vores laveego, hvor kontrol og tid og alt muligt andet spiller en rolle, frem for blot at stole på processen og ikke mindst at stole på de følelser, der giver os ro og glæde. Så ofte er det modstanden der skal slippes.

Modstanden mod omstændighederne, samtidig med vi ikke skal være ofre af dem. Et paradoks. Måske eller bare en slags balance. Ligesom Fisken, der symboliseres af to fisk, der svømmer i hver sin retning. Det der er usundt for en, er ikke for en anden, og det der er flow for en er det ikke for en anden, og alligevel er vi alle og flowet forbundet. Måske er det ikke alt der kan forstås med hovedet, men blot skal opleves med følelserne og intuitionen. Så giv dig hen til Venus og Fiskens energi, og mærk om du måske kan forbinde dig til den på en ny måde i år. En hvor du kan være meget mere i flowet, fordi du kender dine egne begrænsninger og skygger og har integreret dem.

Første aspekt Venus foretager er til Uranus i Tyren. Hvor har vi ubevidst undgået noget, ved at holde os til det trygge? Hvor har vi ikke nok selvværd, for at Venus kan udtrykkes bedst muligt. Hvor har vi haft for få grænser, så det hele er blevet for udflydende eller for mange (inkl. knokle og mangelsmentalitet), så vi ikke har kunne stole på flowet. Og ikke mindst, hvor har vi glemt at kroppen skal med i vores proces, også den spirituelle. At vi er mennesker og skal lytte på, hvad vores krop har at fortælle os, med alle de små signaler den giver os hele tiden, og vi er nødt til at respektere dens begrænsninger, men også at udfordre dem en gang imellem for at opnå større flow, i vores krop og i vores liv.