Venus i Krebsen

VENUS I KREBSEN

I dag går Venus ind i Krebsen og bliver her til slutningen af juli. Her befinder Venus sig ret godt, da den materielle tryghed og sikkerhed hun ønsker i Tyren, i Krebsen bliver suppleret af en emotionel sikkerhed. Krebsen er forbundet med Månen og alt det vi har brug for/kræver (mere eller mindre bevidst, da Månen er meget instinktiv), og Venus er forbundet med det vi ønsker os, det vi begærer.

De to bliver nu forenet. Så det bliver også desto sværere, hvis vi bliver nægtet det, vi begærer, for det kan pludselig føles meget personligt og stikke til dybe følelser og oplevelser fra vores barndom, selvom det ikke har noget at gøre med os. Så i udgangspunktet er det nu rigtig vigtig at gå efter det vi ønsker os, samtidig med at vi føler os trygge. Og det vi bliver tiltrukket af kan nære os virkelig dybt.

Samtidig er intet ved Venus som det plejer at være, da Uranus står  i Tyren, og er dermed helt basalt set med til at vække Venus.

Det vil sige, at Venus i Krebsen ikke helt kan fortsætte med at gøre det, hun plejer at gøre. For hun bliver også rystet ud af sin komfort zone og sit behov for tryghed. Og bliver vækket til at finde trygheden inde i sig selv, at kunne være sin egen mor, i stedet for at blive needy og kræve andre skal dække hendes følelsesmæssige behov. Så måske er det nu vi skal overveje, hvorfor folk eller situationer får os til at føle os utrygge, og om vi skal turde tage springet alligevel. For måske er der reelt ingen eller noget, der kan få os til at føle os trygge nok, hvis vi ikke har lært at give os selv omsorg og tryghed. Og selvfølgelig også omvendt, respektere vores sårbarhed, følsomhed og ikke lade os forføre ud i nye eventyr, eller være sammen med mennesker, hvor vi ikke føler os trygge, og hele vores krop siger nej. Respektere vores sårbarhed og følsomhed og beskytte den. Jeg ved, jeg er en af dem de skal øve mig på det sidste.

Venus i Krebsens super power, er hendes sårbarhed, hendes blødhed og hendes omsorgsfuldhed. Hvis hun har fundet nok hjem i sig selv, til at turde stå ved alle følelserne og stå stærkt i dem, så bliver hun en magnet for andre. Fordi så kan give andre omsorg, rumme deres følelser og give dem masser af kram på den roligste, skønneste og mest ubetingede måde.

Krebsen er et kardinal tegn og dermed også et tegn der sætter noget i gang. Eller som en beskrev det engang – hængslet der får døren til at åbne. I Krebsen er det hjerte energien, vi kan åbne døre med. Aldrig direkte men mere sidelæns, ligesom krabben på stranden. Fordi den direkte vej bliver for sårbar. Men med masser af følelser, der skubber på for at få døren til at åbne. Alle vandtegnene har en form for grænseløshed over sig (da vand er grænseløst), da det nogle gange er det det der skal til for at få åbnet en dør. Og med solformørkelsen i går, har vi slet ikke et valg. Døren skal åbnes nu.

Hjemmet og det at skabe et hjem og en familie bliver nu noget, vi er tiltrukket af. Krebsen er moderen. Og harmoni og fred i deres hjemlige omgivelser er noget Krebsen tillægger stor værdi. Så måske der er noget i det billeder der skal rystes og fornyes det næste stykke tid. At erkende at det at være mor eller forældre, kan gøres på mange måder, mærke, at vi er klar til at stifte familie, eller måske netop bruge måneden på at gøre vores hjem/et nyt hjem smukt. Det kan også være at det går op for os, hvor meget relationen til vores mor har spillet ind i vores relationer, eller måske bliver der skubbet lidt til vores billede af hvad en mor er, eller hvordan vi bedst drager omsorg for vores børn. Og endelig det her med sårbarheden og vores følelser. Følsomheden er noget af det vi bliver tiltrukket af og tiltrækker med for tiden, hvis vi står selvstændigt i den. Hvis den giver frihed til andre også at kunne udtrykke deres følelser, og ikke bliver omklamrende.

Krebsen er samtidig det modsatte tegn af Stenbukken, hvor Saturn står lige nu. Så selvom Krebsen og det feminine hurtigt kan føle sig underlagt Stenbukkens autoritet, som om det traditionelle patriarkalske har højere værdi end det matriarkalske, så er opgaven at få dem til at arbejde sammen. At få det maskuline til at understøtte det feminine, skabe fundamentet og rammerne for alle følelserne. At leverer følelsen af tryghed, fordi vi står stærkere og med større autoritet i os selv inkl. alle følelserne. Og slippe det behov for kontrol, som begge tegn kan have enormt stort behov for, der enten består i at kontrollere de ydre rammer eller følelserne, netop ud af frygt.

Vi skal finde værdien i større blødhed, omsorg, empati og moderlighed frem i forhold til os selv og hinanden. At acceptere hinandens og vores egne følelsesmæssige udsving noget mere og ikke være så bange for de følelser men i stedet blive groundet og centreret i dem. Og se en værdi i sårbarheden i det intuitive, i det feminine.

Udover at Venus helt generelt de næste 7 år, bliver vækket (med Uranus i Tyren), så er det første aspekt Venus i Krebsen møder, netop til Uranus i Tyren. Så måske er der nye måder, vi kan få opfyldt vores behov for, nye måder at gøre os glade på. Det er et blødt aspekt, så det er ikke noget vildt, men måske lige nok til at befri os fra usunde afhængigheder af andre. Vi føler os trygge og frie på samme tid.

Samtidig møder Venus også Chiron i Vædderen, så spørgsmål som, om ”jeg må få” kærlighed, penge, familie, blive mor/forældre, når ”jeg er sådan en som mig”, kan blive vakt. Når jeg har den krop, det udseende, de behov, den seksualitet, de instinkter ”jeg” har. Følelsen af at blive såret af andres grænser, uafhængighed, behov for individualitet, vrede eller handlinger. Følelsen af at vores behov for individualitet, for at være os, for frihed og uafhængighed ikke kan forenes med vores værdier. Følelsen af at skulle kæmpe for vores værdier.

Uanset hvad, kan vi ikke blive i vores comfortzone, og vi er nødt til at handle. Vi er nødt til at tage risikoen for konflikt. Vi er nødt til at sætte grænser. Kærlighed og omsorg kan også være et nej. Vi er nødt til at løbe risikoen for at miste vores tryghed, for at følge vores hjerte og vores inderste værdier.

Modtag mit nyhedsbrev:

Få adgang til eksklusive indlæg på Patreon her:

Mere om Uranus i Tyren her:

Mere om måneknuderne i Krebsen og Stenbukken her