PERSONDATA

ved køb af ydelser fra Astroswan.dk, Pernille Ørskov

PERSONDATA

Beskyttelse af dine persondata, har højeste prioritet. Pernille Ørskov har derfor procedure for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af din persondata, for at forhindre uautoriseret adgang til dine persondata og for at opfylde gældende lovgivning. I de fleste tilfælde er persondataen begrænset til navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mail. Oplysningerne bliver anvendt til at udføre den rekvirerede ydelse hos Pernille Ørskov og fakturering herfor.

Du har altid ret til indsigt i oplysningerne om dig, ret til at få disse tilrettet, ret til at gøre indsigelse i mod en behandling eller få begrænset en behandling, og ikke mindst ret til at anmode om, at få oplysningerne slettet igen.

Kunden giver ved sit køb samtykke til at Pernille Ørskov må modtage, indsamle og anvende kundens oplysninger som navn, adresse, fødselsdato og e-mail i forbindelse med købet og booking af sessioner.

Lydfilen med optagelsen fra sessionen krypteres ikke og kan downloades i løbet af 30 dage. Pernille Ørskov opbevarer lydfilerne anonymiseret, passwordbeskyttet og fortroligt i 3 måneder, hvorefter de slettes. Det er kundes eget ansvar kun at afgive de oplysninger under sessionen, som kunden ønsker Pernille Ørskov skal modtage.

Pernille Ørskov anvender eksterne virksomheder til den tekniske drift, mail, backup, økonomisystem, nyhedsbrev og virus beskyttelse. Disse virksomheder er databehandlere i forhold til de persondata Astroswan er ansvarlig for, og der er indgået en databehandler aftaler med disse virksomheder.

Pernille Ørskov forbeholder sig ret til at anvende kundens cases i anonymiseret form til brug på website, nyhedsbreve, markedsføring, m.v. Anvendelse af kundens case i ikke-anonymiseret form, sker kun ved kundens forudgående samtykke.